Generella dispenser även för pojkar

Tidigare har det bara funnits generella dispenser för flickor, men från och med årets säsong tillämpas det även på pojksidan. Men det skiljer lite när spelarna blir äldre.

För generella dispenser gäller följande:

  • I 5 mot 5 tillåts en överårig på laguppställningen i både flick- och pojkserierna.
  • I 7 mot 7 tillåts en överårig på laguppställningen i både flick- och pojkserierna.
  • I 9 mot 9 tillåts två överåriga på laguppställningen på flick- och en på pojksidan.
  • I 11 mot 11 tillåts två överåriga på laguppställningen på flick- och en på pojksidan. 

OBS!!! Generella dispenser gäller ej i flickor födda 2005–2002 samt pojkar 2003–2002. Spelaren får vara högst ett år äldre än den åldersgruppen som laget spelar i.

Personliga dispenser utöver de generella dispenserna kan sökas om det finns synnerliga skäl. En blankett med ansökan till personlig dispens hittar du här, under rubriken dispenser och registrering.