Handlingarna till årsmötet är publicerade

Nu finns årsberättelsen och alla handlingar till det kommande årsmötet publicerade. Mötet som startar kl. 19.00 den 9 mars, kommer för första gången att hållas digitalt. Vi vill påminna om att sista dagen för anmälan till årsmötet är den 3 mars.

Anmäl föreningens representanter med namn och e-postadress samt bifoga ifylld Fullmakt till Helena Rydh Norin. De som är anmälda till mötet får en länk för uppkoppling som skickas per e-brev ett par dagar innan årsmötesdatumet.

En viktig punkt på föredragningslistan är:
Val av ordförande och fyra övriga ledamöter till valberedningen.

Det är föreningarna som lägger fram förslag till den punkten. Det är därför viktigt att föreningarna innan mötet tar fram förslag på personer som kan tänkas ingå i Stockholms FF valberedning. Ordföranden och två ledamöter har avsagt sig omval, vilket gör att det är tre platser som behöver fyllas.

Hela föredragningslistan hittar du under årsmöteshandlingarna nedan.