Empowering Leaders stärker tjejer i tränarrollen

Stockholms FF startar ett nytt projekt för att öka jämställdheten samt utveckla och stödja unga kvinnor i deras roll som tränare.

Ett av StFF:s mål i verksamhetsplanen är jämställdhet. Något som vi har tagit enorma steg mot de senaste åren. Här presenteras en del av de projekt och förändringar som har skett under den innevarande målperioden. Uppstarten av detta projekt är ytterligare ett steg i rätt riktning.

Projektet är upplagt enligt följande:

 • 5 adepter (tränare) i åldrar 17–23 år rekryteras via StFF:s nätverk och via utbildningen Framtidens Fotbollsledare
 • Adepterna blir tilldelade varsin mentor
 • Gemensam uppstartsträff och gemensam avslutning
 • Under 2022 kommer adept och mentor att ha kontinuerliga träffar och avstämningar
 • Mentor kommer besöka adeptens miljö och vice versa
 • Projektet pågår mellan jan-dec 2022

Syftet och målet med projektet är att bidra till att behålla de tjejer och kvinnor som redan idag finns som tränare inom fotbollsrörelsen. På sikt är det för att se till att unga tränare i Stockholm ska utvecklas och kan stärka sin position inom svensk fotboll. Empowering Leaders ska vara en plattform för nätverkande och samverkande för kvinnliga tränare med hög ambition.

Det finns även mål för de adepter som deltar i projektet:

 • Adept har möjlighet att rådfråga och ta del mentorns erfarenheter
 • Adept får stöttning i att sätta upp mål som följs upp tillsammans med sin mentor
 • Adept får tillgång till ett brett kontaktnät och nya erfarenheter
 • Adept får möjlighet att på sikt fortsätta utvecklas och vara kvar som tränare så länge som möjligt

Det är inte nog med det, mentorerna har också fått mål uppsatta:

 • Mentor får möjlighet att överföra sin kunskap och agera bollplank
 • Mentor delar med sig av sin erfarenhet och sitt kontaktnät
 • Möjlighet att lära av adepten och dess hemmiljö

Det finns fem unga tränare som är uttagna att delta som de första adepterna i Empowering Leaders:

 • Estelle Andersson, Stockholm, 19 år
 • Lovisa Bergvall, Lidingö, 19 år
 • Lovisa Lundqvist, Stockholm, 21 år
 • Kristin Oscarsson, Saltsjö-Boo, 20 år
 • Tova Källström, Vallentuna, 20 år

Mentorerna har en väldokumenterad bakgrund som tränare och ledare.

Mentorerna är:

 • Caroline Sjöblom, Förbundskapten F19-landslaget
 • Jackie Bachteler, Sportchef Ungdom flickor BP
 • Malin Ericsson, Akademichef flickor AIK
 • Jessica Höglander, Sportchef knatte-17 år Älvsjö AIK, DFK F2006
 • Sara Olsson, Spelarutbildare flickor Stockholms FF

De är inte bara meriterade ledare på pappret, utan fantastiska personer som brinner för att utveckla människor och att bistå med sin kunskap runt om kring dem. Vi är väldigt stolta över att ha fått med dessa mentorer i projektet.

Den 1 december höll projektet en uppstartsträff där deltagarna och mentorerna fick lära känna varandra, men det fanns även en agenda för kvällen.

Uppstartsträffens program

 • Målsättning med projektet, krav och förväntningar på både adepter och mentorer
 • Genomgång av vilka övriga kvinnliga förebilder som finns ute i världen, allt från tränare i Sverige till FIFA-anställda från USA för att skapa ytterligare inspiration.
 • Uppdelning av adepter och mentorerna  i smågrupper för att diskutera frågor kopplade till deras roll och framtiden. Avslutas med att varje adept och mentor diskuterar adeptens individuella mål och hur mentorn kan stötta dem för att lyckas.
 • Avslutning med gemensam middag

Kristin Oscarsson är en av deltagarna som berättade om sina förväntningar och varför hon tackade ja till erbjudandet om att vara med i projektet.

– För mig var det en självklarhet att vara med! Jag har sedan en tid tillbaka följt flera av mentorerna på håll då de jobbar med det roligaste som finns, fotboll såklart! De besitter en oerhört stor kunskap och representanter olika delar av fotbollen samt är väldigt bra förebilder för oss tjejer. Att jag dessutom får prata med Jessica regelbundet är otroligt nyttigt för mig då hon har fina erfarenheter och hon kan förhoppningsvis hjälpa mig med att spetsa till mina projekt som jag gör i Boo FF.

– Mina förväntningar är att jag ska få nya kontakter samt få ett ytterligare perspektiv på fotbollen. Jag har dessutom som ambition att jobba med fotboll i framtiden, och detta känns som en bra grupp att fråga gällande hur jag kommer dit. Ytterligare hoppas jag även att jag får lära känna övriga adepter och lära mig saker av dem också! 

Sara Olsson är ansvarig spelarutbildare för flickor hos Stockholms FF och leder Empowering Leaders tillsammans med kollegan Annelie Norén.

Hur känns det efter upptaktsträffen?

– Det känns riktigt kul att få smygstarta projektet och låta både adepter och mentorer mötas. Målet är att även vi mentorer och adepterna sinsemellan ska kunna få utbyte av varandra. Adepterna som trots sin unga ålder besitter stor kompetens och erfarenhet – och jag är så glad att vi kan erbjuda dem ett extra stöd mot att nå ytterligare mål i sina karriärer. Jag tror vi mentorer alla är överens om att oavsett vad vi jobbar med idag – har det inte alltid varit lätt under resans gång. Nu vill vi kunna ge tillbaka till dessa tränare som har lika höga ambitioner som vi själva hade en gång som unga ledare.  

– Namnet på projektet kommer från ordet Empower som innebär ’’göra det möjligt för’’. Och vi vill göra det möjligt för unga tränare att ta ytterligare kliv i sin utveckling genom att få del av ny kunskap, erfarenheter och nya miljöer. Men framför allt bidra till att de fortsätter att våga. Vågar göra misstag, vågar säga ja/nej, vågar utmanas och inse att det är det bara är de själva som sätter gränserna för hur långt de kan nå.

Vi kommer med spänning följa projektet och är övertygade om att vi kommer att få se och höra mer om projektets adepter i framtiden.

Vid eventuella frågor, kontakta:

På bild från vänster: Jessica Höglander, Lovisa Bergvall, Sara Olsson, Tova Källström, Estelle Andersson, Caroline Sjöblom, Jackie Bachteler.

På bilden saknas Lovisa Lundqvist, Kristin Oscarsson (deltog via länk) och Malin Ericsson.

Foto: Annelie Norén