StFF:s första Barn- och Ungdomskonferensen

Efter ett beslut på årsmötet i mars lyfts alla tävlingsfrågor rörande barn och ungdomar bort från Representantskapet. Istället genomförs bland annat den rubricerade konferensen för att föreningar på alla nivåer och storlekar ska få ge sin syn på verksamheten. Beslut i dessa frågor tas sedan tillsammans av StFF:s kansli, tävlingsutvecklingskommittén och/eller styrelsen beroende av frågans dignitet.

På plats på Aronsborgs konferensanläggning är över 100 deltagare från drygt 50 föreningar och på agendan står bland annat gruppdiskussioner kring de förslag på nivåer (se förslagen) i S:t Eriks-Cupen som StFF skickat ut till alla föreningar.

Tre andra diskussionspunkter som togs upp under torsdagen var:

  • Flickor och pojkar 13-14 Extra svår serie. Utmaningen är att för många lag anmäler sig till dessa serier.
  • Vilka nivåer och serier bör vi ha i de äldre flickklasserna för att uppnå så många som möjligt, så länge som möjligt?
  • Hur får vi lag/föreningar att generellt respektera nivåerna i lätt och extralätt?

Dagen avslutades med exempel från matchmiljön i Stockholm som framfördes av Inspirationsteatern. Vi fick under två timmar titta på samt diskutera olika scenarier som händer ute på våra planer och i våra föreningar. Många skratt och lika många lösningar från oss i publiken.

Deltagarna inspireras av Inspirationsteatern.

Några röster från konferensen:

Jackie Bachteler från IF BP:
– Jag tycker att det är bra att på detta sätt träffa andra föreningar och lyssna på deras verksamhet och få andras perspektiv. Men att det också är spännande att tillsammans med andra få möjligheten att diskutera hela Stockholmsfotbollen och inte ”bara” sin egna förening.

Arvid Hjelm Nordin, Åkersberga BK:
– Det känns bra att få vara en del av helheten. Jag som ung och nyanställd i min förening får möjlighet att lyfta åsikter och samtidigt får jag utbyta erfarenheter med andra föreningar.

Kollegan Guss Borgenengh håller med och tycker att det är både lärorikt och inspirerande att få träffa andra föreningar och diskutera gemensamma utmaningar.

Under fredagen kommer samtalen fokusera på åldersdispenser, kvalserier, spelformer, utdragna lag/efteranmälan, Grönt kort och Föreningscertifikat.

Om några veckor kommer en sammanställning skickas ut till alla våra föreningar.

Text och bild: Kicki Bellander