Stolta, men inte nöjda!

Idag den 26 augusti infaller Jämställdhetsdagen. Jämställdhet är en självklarhet för oss på StFF att arbeta med året om och är ett av våra mest prioriterade områden. Vår vision är att skapa ett bättre samhälle runt integration och ledarskap genom att erbjuda fotboll för alla på ett jämställt och jämlikt sätt oavsett ambitionsnivå. Vi är stolta över vad vi har genomfört hittills – men inte nöjda! En succé värd att nämnas är att 278 tränare från 73 föreningar deltog i vår fortbildning för tränare F10-12. Och fler tillfällen kommer.

StFF vill öka andelen flickor och kvinnor i verksamheten, förbättra attityder, beteenden och språk kopplat till jämställdhet samt skapa lika förutsättningar mellan könen.

Exempel på aktiviteter som har genomförts hittills under 2021:

  • Fortbildning för F10-12 – 278 tränare från 73 föreningar
  • Föreläsningar om skador, knäkontroll, menstruationens påverkan på prestationen, pubertet, målvaktsträning m fl
  • Inspirationsföreläsningar med bland annat landslagsmålvakten Hedvig Lindahl och tidigare landslagsspelaren Happy Lovesan (Tina Nordlund).
  • Initierat nätverk för kvinnliga tränare och styrelsemedlemmar
  • Arrangerat de första parafotbollsskolorna för enbart tjejer

Lägg därtill engagemanget kring 50/50-fonden i samarbete med Ellevio, projektet fotbollsskolor och mammor samt medveten jämställd kommunikation både i texter och bildspråk. StFF har också mål kring att skapa fler riktade tränarutbildningar och att rekrytera fler kvinnor till kommittéordföranden.

Annelie Norén är StFF:s ansvariga för Dam- och flickfotboll.

- Vi har blandat inspiration med rena utbildningar för kunskapslyft och har fått en fantastisk respons under tid med utmaningar i och med covid-19. Vi har märkt en stor efterfrågan på inspirationsföreläsningar kryddat med kunskapsintag i olika delar samt fortbildning med erfarenhetsutbyten. Det har varit både roligt och givande!

- Dessa aktiviteter är som med allt annat, som ledare, spelare och förälder får man ta med sig det man behöver och har användning för. Vi lyssnar på behov och skräddarsyr tillfällen så gott det går och hoppas på stort intresse.

Håll utkik efter ännu fler aktiviteter för att öka andelen kvinnor i verksamheten.

Läs mer om StFF:s jämställdhetsarbete

Text och bild: Gittan Ahonen Gunnarzon