"Jag tror att vi har en otrolig möjlighet" – projektavslut i Boo FF

Just nu är det mycket som händer i Ellevio 50/50-fonden, då projektuppstarter varvas med avslut. Senaste projektavslutet hade vi i förra veckan med Boo FF:s Jeanette Ericsson och deras nya koordinator Vinzent Lopez, kring föreningens projekt ”Koordinator för flick- och damfotbollen i Boo FF”.

Boo FF:s övergripande målsättning är att få så många som möjligt att fortsätta med sin idrott så länge som möjligt. För att uppnå detta har föreningen bland annat arbetat med metoder som miljö/rotationsträning, gemensamma mix-lag och träningar.

Det har fungerat väl på pojksidan men inte riktigt slagit igenom i flickverksamheten. För att nå vision och mål även på flicksidan ville man ta ett nytt grepp och arbeta med att försöka vända den nedåtgående trend som visar att flickor slutar spela fotboll i unga åldrar.

Boo FF har tillsatt Vinzent Lopez som kommer att ha en koordinatorroll på flicksidan (F13-damlag) och ansvara för att skapa en dialog mellan lagen, ta ett tydligt grepp om samarbetsmetoderna, verka för att spelarna erbjuds en inbjudande och intressant upplevelse vid miljöträning samt följa upp hur det går.

Vad tror du om Boo FF:s satsning på tjejsidan?

–  Jag tror att vi har en otrolig möjlighet i Boo FF, med tanke på klubbens storlek, att ge våra tjejer en bra utbildning inom fotbollen. Tjejer som brinner för sin fotboll och vill nå högsta nivå ska få dessa förutsättningar hos oss. Spelare som inte vill träna för att nå till toppen ska också få de förutsättningar och den hjälp som behövs för att fortsätta med sin fotboll så länge de önskar. Förhoppningsvis kommer detta projekt och fortsättningen hos oss i Boo FF leda till att vi ser en skillnad på åldern när flickor slutar spelar fotboll, berättar Vinzent Lopez.

I övrigt har flicksatsningen i Boo FF handlat om att genomföra en större undersökning som ska visa vad flickorna verkligen anser vara avgörande för att fortsätta och få reda på mer vad det är som gör att de slutar med sin idrott. Här vill klubben inkludera tjejerna så att de kan påverka hur deras fritidsintresse ska bedrivas. Detta har skett via en webbenkät, men också via en kvalitativ undersökning i form av fokusgrupper.

2020 startade föreningen även upp ett nytt damlag där glädjen till fotbollen ska vara det viktigaste. Det ska fungera som en möjlighet för de som vill träna en gång i veckan och spela en match till helgen. Spelarna ska helt enkelt få livspusslet att gå ihop genom att kunna kombinera, arbete, studier eller småbarnslivet. Status idag - den äldsta spelaren är 55 år och den yngsta är 18 år.

Har föreningen uppnått sina mål med projektet?

– Genom fonden har vi haft möjlighet att starta upp vårt projekt riktat mot att få tjejerna att fortsätta spela fotboll. Med bidraget har vi kunnat tillsätta en dedikerad person som förutom punktinsatser också ska kunna jobba långsiktigt. Initialt har vi haft möten med flicklagens ledare och vi ska inom kort ha ytterligare ett för att prata om första delen i vår undersökning, svarar Jeanette Ericsson.

Hur kommer ni att gå vidare?

– På grund av rådande pandemi har vi, precis som många andra, behövt skjuta på flera av våra mer fysiska verksamheter så som gemensamma aktiviteter, mixmatcher med mera. Vi har alltså inte kunnat genomföra allt som var planerat under året. Så att utvärdera om detta har lett till att fler tjejer fortsatt spelar fotboll är för tidigt. Med uppskjutna aktiviteter finns pengar kvar att använda under kommande år, förklarar Jeanette.

Vi tackar Jeanette och Vinzent och önskar dem och Boo FF lycka till med hela sin flicksatsning och ser fram mot att få återkommande rapporter om hur arbetet fortskrider!

Läs tidigare artiklar om Boo FF:s projekt: Ellvio 50/50-fonden hjälper BooFF att bygga broar och Brobygget för Boo FF går framåt