Jämställdhetssteg ska tas efter Karlbergs projektavslut

I juni 2020 träffade vi Karlbergs BK:s klubbchef Pontus Granström och den grupp som tillsatts för att starta arbetet med jämställhet i föreningen. Vi ville prata lite om den ansökan föreningen då gjort i Ellevio 50/50-fonden för att på det sättet få en bättre bild av vad syfte och mål var för ansökan.

Syftet med projektet var att skapa ett långsiktigt jämställdhetsarbete i Karlbergs BK och för att uppnå detta önskade man att börja från grunden och ta fram en nulägesanalys. Föreningen ville se hur det stod till med jämställdheten när arbetet började. Arbetsgruppen föreslog en extern konsult som bästa alternativ för att granska klubbens nuvarande status. Detta för att undvika såväl hemmablindhet som partiska bedömningar. Målet med projektet var att efter genomförd analys och resultat få fram prioriteringsområden för ett framtida arbete.

Vi har i tidigare artiklar beskrivit Karlbergs projekt och även den rapport som skrivits. Vid avslutningen ville vi mer lyssna till hur Karlberg tänker gå vidare. Analysen har gett en bild på hur jämställdheten ser ut idag, men också gett förslag på åtgärder som föreningen kan arbeta vidare med i sin strävan att bli mer inkluderande.

Sagt och gjort, StFF och Ellevio träffade klubbchef Pontus och arbetsgruppens Sofia Nordenving i förra veckan för att få veta lite mer. Både Pontus och Sofia var nöjda med analysen och den efterföljande rapporten. Allt har blivit tydligare och det finns idag en grund att stå på inför det kommande arbetet.

De är också tacksamma till alla som bidragit till rapporten i form av intervjuer, enkäter och synpunkter inför och under arbetets gång.

Åtgärderna som föreslagits i rapporten har prioriterats i sådant som både kan och bör tas under 2021 (mini), men även övriga steg att ta utöver de första (midi och maxi). Ett exempel på en miniaktivitet är att genomföra konceptet ”Varannan herrarnas” i den externa kommunikationen, men också att säkerställa att föräldrar nås av informationen att Karlberg vill engagera fler kvinnliga tränare.

Innan detta arbete startar kommer arbetsgruppen jobba med workshops kring varje enskild fråga för att på det sättet hitta vägar framåt, förankra arbetet på ett djupare sätt och skapa en tidslinje med vem som gör vad. Exempel på andra aktiviteter som kommer i steg två och tre är att påbörja arbetet med jämställd resursfördelning, erbjuda utbildning i jämställdhet och se över föreningens stadgar för att föreslå en jämn könsfördelning i styrelse och valberedning.

Ett steg i efterarbetet har också varit att möta andra föreningar som arbetar med jämställdhet. Bland annat har klubben besökt Spånga IS och pratat med deras ordförande Milou Werth. Karlberg kommer också prata med personer från Fairpay som varit med och gjort BP:s handbok för jämställd resursfördelning.

Avslutningsvis berättar Pontus att föreningen skickat in en projektansökan till Jämställdhetsmyndigheten. Det projektet har två huvudsakliga mål: Karlbergs BK ska uppnå en inkluderande kommunikation inom klubben och andra idrottsföreningar i Sverige ska ta del av de framtagna verktygen för att skapa en inkluderande kommunikation.

– Kort skulle jag vilja beskriva det som att vi vill ta fram en verktygslåda för hur idrottsföreningar kan jobba med jämställd kommunikation. Vi vet att kommunikationen till stor del drivs av glada, ideella amatörer precis som i vår förening. Det kan då vara svårt att veta hur man ska tänka och göra och vi vill ge alla föreningar en möjlighet att kommunicera på ett jämställt sätt. Tanken är att ta fram och implementera den i KB till att börja med och sedan kunna sprida den till andra föreningar. 

Vi önskar Karlbergs BK, Pontus och Sofia (dagen till ära flankerad av Valter) lycka till med föreningens fortsatta jämställdhetsarbete. Vi kommer också att vara väldigt nyfikna på hur det går med projektansökan till Jämställdhetsmyndigheten. Så håll oss uppdaterade!

Karlbergs BK:s_Jämställdhetsrapport

Text och foto: Kicki Bellander