Projektavslut IFK Tumba – Utvecklingsresan 2.0

IFK Tumba Fotboll har som ambition att utveckla sin verksamhet så att fler flickor ska kunna spela fotboll i föreningens regi. En större och väl implementerad satsning gjordes och med medel från Ellevio 50/50-fonden kunde startskottet ske. Genom dessa insatser har tjejfotbollen fått en starkare ställning och blivit synligare i föreningen.

Projektet hade som mål att skapa nya flicklag, bygga vidare på det enda lag som fanns och den öppna träning som bedrevs för äldre tjejer. En viktig person för projektet var Melissa Besara som hade nätverk och kontakter som låg till grund för att få fram ett representationslag. Laget som bildades startade i division 5 lyckades till och med att vinna serien.

Melissas uppdrag som verksamhetsutvecklare i projektet innebar bland annat att hon genom sitt nätverk sökte fler spelare till damlaget, fler nya ledare till flicklagen, skapade ett lag efter prova-på-fotbollen och en fotbollsskola för tjejer födda 2012 – 2013.

Melissa, vad tror du att man kan göra för att få fler tjejer att spela fotboll?

– Det jag tror behövs för att få fler tjejer att spela fotboll är att satsa, satsa, satsa. Våga starta nya lag och testa, funkar det eller är det något som behöver ändras längs vägen. Denna fråga diskuteras alltid, med all rätt. Men vi diskuterar väldigt sällan, hur får vi fler pojkar att spela fotboll? Vi behöver tänka samma, ge barn platsen att få spela fotboll med en kvinnlig ledare och testa er väg fram. Vi tänker och grubblar för mycket i denna fråga, vi behöver få i gång arbetet nu ordentligt då vi ser tydliga skillnader i antal tjejer som utövar fotboll. 

Vad tror du kan ”locka” fler föräldrar till IFK Tumba?

– Det jag tror kan locka fler föräldrar till fotbollen och till IFK Tumba är dels vårt sociala arbete som sätter en tydlig prägel i Storvreten och hos våra ungdomar. Vi har en bra miljö och bra relation till föräldrar från klubbens håll och jobbar mer och mer för att ha föräldrar engagerade i den mån föräldrarna hinner och kan. Det vi behöver ha i åtanke är att det för vår klubb är svårt att få föräldrar att engagera sig. Vi arbetar i ett område som är svagt socioekonomiskt vilket gör att väldigt många föräldrar inte har råd eller har tiden för att kunna engagera sig i föreningslivet. Detta måste vi ha förståelse för. Detta är något större än denna fråga, men vi har förståelse för det och gör vårt bästa för att kunna involvera föräldrarna på andra sätt. Vissa föräldrar vill och kan, det uppskattas alltid och är lika roligt men förståelsen måste finnas för föräldrar som inte kan vara med, berättar Melissa.

Med på Utvecklingsresan 2.0 och som synergieffekt av Ellevioprojektet har också föreningens sociala satsning Tumba United varit, som gett möjlighet för fortsatt utveckling genom arbete med skolfotbollen och mentorsstöd till unga och nya ledare.

Andra synergieffekter av hela föreningens satsning på tjejfotbollen har varit samarbetet med skolan. Då det gäller Storvretsskolan etablerades en fotbollsprofil hösten 2020 samt att Botkyrka kommun beviljade ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) för Tumba Fotboll med inriktning på prova-på-fotboll för nybörjartjejer i äldre åldrar. Detta sker med ett pass i veckan, sent på eftermiddagen i skolan.

En annan viktig person, som är en del av resan och kompletterar Melissa, är Leif Magnusson som har fungerar som resurs, mentor och med sin erfarenhet bidragit med stöttning och guidning.

Leif berättar att arbetet väldigt mycket har handlat om att jobba med strukturer och invanda mönster. Att tydligt från föreningens sida visa att man prioriterar och vill etablera tjej- och flickfotbollen som en del av IFK Tumba Fotboll. Det finns idag flera personer på olika poster i föreningen som arbetar med denna utveckling. Både Leif och Melissa känner tillförsikt inför framtiden.

Vilka rekommendationer vill då Leif och Melissa förmedla till andra föreningar?

– Vår lärdom är att samarbete med skolor och kommunen har betytt mycket och vi tror att många skulle kunna göra just detta. Skolorna har ofta behov av resurspersoner i någon form som kan bidra till att skapa länkar mellan skolan och föreningslivet där samma barn finns.

– En annan rekommendation är att arbeta för fler unga ledare som genom stöd av klubbens äldre föreningsvana personer utvecklas och växer in i det ansvar som ledarskapet innebär.

– Men även att internt arbeta med invanda mönster och strukturer där äldre och yngre ledare får mötas i samtal. Att våga pröva och inte ge upp. Stanna hellre upp, fundera en del till, skruva lite på konceptet och ta nya tag. Sitt framför allt inte och fundera över tid! Det är bara att börja testa!

Text: Kicki Bellander
Foto: Victoria Grip/Ellevio