En lärande, utmanande och växande flick- och damverksamhet – projektstart Huddinge IF

Årets andra projekt i Ellevio 50/50-fonden är Huddinge IF:s, "Utveckla en lärande, utmanande och växande flick- och damjuniorverksamhet". Föreningen har sedan 2017 arbetat för att skapa bättre förutsättningar för den kategori av spelare och under åren som gått genomfört flertalet insatser. Antalet medlemmar på flick/damsidan växer, juniortruppen har sen 2019 ökat från knappt 20 till dagens 47 spelare, damlaget har avancerat från division 3 till 2, är ett par saker som utvecklingsinsatserna lett till.

Under 2021-2023 fortsätter föreningens resa med nya satsningar och mål att uppnå där ansökan i Ellevio 50/50-fonden är en del. Vi besökte Huddinge IF och träffade projektansvariga Magdalena Fahlén och Fredrik Liljeroth. På mötet, som handlar om projektuppstarten, att tydliggöra aktiviteter, dokumentation och kommunikation, finns Ellevios representant, Victoria Grip, med.

Syftet med projektet är att kunna erbjuda både verksamhet för breddfotboll och fotbollsutbildning som håller akademinivå. Huddinge IF arbetar för en långsiktigt lärande miljö där deras spelare ges goda möjligheter att utvecklas, både individuellt och som grupp. Det är av stor vikt att varje spelare har en god kännedom om klubbens verksamhet och kan se hur deras egen resa inom klubben kan se ut, från ungdom till senior. Satsningen är inriktad på flick- och damverksamheten, där fokus primärt kommer att vara på de lite äldre grupperna, från 13 års ålder och uppåt. Men det kommer också genomföras aktiviteter som är öppna för de yngre lagen som ska gynna flick- och damverksamheten som helhet.

Vad är tanken med projektet som helhet?

Tanken med projektet är att, både inom men även utanför klubben, belysa flickors fotbollsspelande och visa upp våra underbara spelare och ledare. Att samtidigt kunna inspirera våra tjejer med olika korta föreläsningar och aktiviteter samt att stärka dem i sitt idrottsutövande, att se sig själva som fotbollsspelare, är otroligt viktigt för det långsiktiga arbetet. Vi vill även med detta involvera våra äldre juniorspelare under planeringen, för att stimulera till en ökad delaktighet i föreningsverksamheten.

– Stockholms Fotbollförbund och Ellevio har valt att satsa på två delar av projektet som vi tycker lyfter och synliggör tjejfotbollen, samtidigt som det främjar spelarnas teamkänsla och de lär känna varandra över åldersgränserna.

Vi pratar om ett Tjejevent som ska vara öppet för alla i föreningen, även om fokus kommer att vara på frågor och aktiviteter inriktade på tjejers roll och upplevelse i fotbollen. Den andra delen är teamaktiviteter för den relativt nybildade F15/Dam J-gruppen, svarar Fredrik Liljeroth.

Vilka förhoppningar finns det kring Tjejeventet?

Vi vill skapa ett event där våra spelare på tjejsidan är i fokus, där de kan delta på roliga och givande aktiviteter med sina klubbkompisar, och gärna även med andra som de vill bjuda med. Under våren kommer vi att tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta med planeringen. Det arbetet ser jag fram emot minst lika mycket som själva eventet. Det finns ett stort engagemang och driv bland våra spelare både i junior- och damlaget och tillsammans är jag övertygad om att vi kommer att få till ett riktigt kul event, berättar Magdalena Fahlén

Vi önskar Huddinge IF, Magdalena, Fredrik och alla tjejerna lycka till! Med spänning ser vi fram mot att få delta på Tjejeventet och besöka någon av de teamaktiviteter som kommer att genomföras under det kommande året.