50/50-fonden bidrar till fler domartjejer hos Spånga IS FK

Årets första projekt i Ellevio och Stockholms FF:s 50/50-fonden är Spånga IS FK:s domarprojekt för att få fler tjejer att döma fotboll. Vi besökte Spångas kansli en eftermiddag i slutet av mars och pratade med projektansvarige Kevin Stillwell och domarcoachen Nike Sjögerås.

Årets första projekt, i Ellevio och Stockholms FF:s 50/50-fonden, är Spånga IS FK:s domarprojekt för att få fler tjejer att döma fotboll. Vi besökte Spångas kansli en eftermiddag i slutet på mars och pratade med projektansvarige Kevin Stillwell och domarcoachen Nike Sjögerås.

Ellevios representant, Victoria Grip, var med och mötet handlade om en projektuppstart och att tydliggöra aktiviteter, dokumentation samt kommunikation under projekttiden. Syftet med projektet är att utbilda och stärka domare i föreningen, men också bidra till att fler flickor väljer att bli domare men även att de fortsätter som rättskipare.

Vad är då tanken med projektet?

– Vi vill arbeta för att få fler tjejer att döma fotboll och tycka att det är kul. Vi har från föreningens sida öronmärkt hälften av platserna grund- och fortsättningskurserna som vi genomför, för just tjejer. Det är en fördel att göra detta från start då utbildningen tidigare år snabbt fyllts på med killar och det blir få platser kvar till tjejer.

– Nu är det dags för en digital uppstartsträff den 20 april. Där blir det en del praktisk information som vi blandar med frågesport om regler via Kahoot. Här kan också blivande domare ställa frågor inför årets uppstart. Det är jag och Nike som agerar domarcoacher i projektet, berättar Kevin.

Nike, du är spelare i Spångas damlag, dömer damer division 2 och är projektets domarcoach, vad innebär det?

– Jag ska genomföra två tematräffar med domarna under våren och lika många under hösten. Under dessa träffar kommer vi att utbilda domarna och stärka dem i deras domarskap genom bland annat gå igenom reglerna, göra workshop med olika case-scenarion, lära sig blåsa i visselpipa ordentligt och mycket mer. Vi kör separata grupper för pojkarna och flickorna för att ge utrymme för samtliga domare, svarar Nike.

Utöver dessa tematräffar kommer domarcoachen vara ute vid planen när domarna dömer och finnas där för att stötta dem vid olika situationer eller svara på frågor. Matchbesöken kommer framförallt ske under pågående S:t Eriks-Cupsäsong som pågår mellan april-juni samt augusti-september.

Varför gör ni detta?

– Vi tror att detta kommer bidra till att skapa en tryggare miljö för våra domare i föreningen samtidigt som vi stärker dem i deras roll som domare, vilket förhoppningsvis gör att fler fortsätter vara domare i framtiden och således fortsätta inom idrottsrörelsen, förklarar Kevin

Varför delar ni upp tematräffarna och har en för killar och en för tjejer?

– Vi tycker att det är viktigt att alla ges utrymme för att framföra sina åsikter. Åsikter som kanske inte kommer fram på samma sätt om man kör en gemensam träff för samtliga. Sen tror jag att det på sikt är viktigt med gemensamma träffar då alla känner sig trygga i sin domarroll, berättar Nike.

En sista fråga, vad skulle behövas för att få fler tjejer att döma fotboll?

– Jag tror verkligen att den roll som jag kommer ha kan hjälpa att stärka unga tjejers självförtroende när de dömer, vilket leder till att fler tjejer stannar som domare och senare kan vara förebilder till de nya tjejer som börjar! Viktigt är också att likt Ellevio och StFF:s projekt förändra matchmiljön så att alla unga tjejer känner sig trygga när de dömer! En till sak jag också tror är viktig, är att skriva mycket om och visa de tjejer som nu dömer på både lägre och högre nivåer i Sverige, så unga tjejer kan få förebilder och själva vilja börja döma, är Nikes klarsynta svar.

Vi önskar Spånga IS FK, Nike och Kevin lycka till med projektet och hoppas att vi framöver kommer att hitta många kvinnliga domare med ursprung från föreningens arbete att stötta unga tjejer i sin domarrollen.