Bro IK:s projekt ULED satsar på barn och ungdomar

Bro IK är föreningen som tar ungdomspåverkan ett steg längre. Här får man redan som barn vara delaktig och vara med och påverka sin verksamhet. Vi träffade vice ordförande Marie-Louise Ståby som är grundare till Ungt Ledarskap i Bro IK. Projektet har idag snart tre år på nacken och vi var nyfikna på hur föreningen arbetar med sina barn och ungdomar.

Marie-Louise berättar att hon för snart tre år sedan kände att hon ville öka delaktigheten från föreningens barn och ungdomar. Hon kände att unga ska vara en naturlig del av föreningen och att de ska få möjlighet att utvecklas som individer och fungera som förebilder i föreningen samt ute i Bro:s samhälle. Den vice ordföranden har haft scouternas tänk kring ungt ledarskap som inspiration och är övertygad om att barn och unga kan mer än vad man tror. Bro IK:s styrelse uppvaktades och det blev OK för projektet ULED – Ungt Ledarskap. Från 2018 är ULED en del av föreningens verksamhet.

Marie-Louise Ståby

Tanken med ULED är att uppmärksamma och lyfta in barn och ungdomar i verksamheten för att skapa en förening där både barn och vuxna tillsammans är delaktiga i ledarskapet. Det innebär att barnen och ungdomarna får växa som personer. De både får se och vara positiva förebilder i föreningen men också i Bro som samhälle.

ULED består av tre olika delar:

  1. Barnverksamheten
  2. Samarbeten och mentorskap mellan äldre och yngre lag
  3. ULED-grupp

Del 1 – Barnverksamheten

Starten sker redan vid uppstarten av nya lag där barnen redan från de allra yngsta åldrarna ska få vara delaktiga. Via sina tankar och åsikter får de vara med och påverka sin egen verksamhet. Föreningen erbjuder coaching och pedagogisk hjälp via Andrea Espinoza som är pedagog och ansvarig för just den pedagogiska coachingen i lagen. Tänket ska alltid vara att ta in barnen. Här har de skapat ett dokument som ska hjälpa ledarna med hur man kan göra barnen mer delaktiga. (Förslag ULED i barnverksamheten)

Del 2  – Samarbete och mentorskap mellan äldre och yngre lag

Den andra delen handlar om ett samarbete mellan äldre och yngre lag där de äldre spelarna i grupp får prova på ledarskap i de yngre lagen. Alla spelare i de äldre lagen får möjlighet att vid ett flertal tillfällen under en säsong prova på att träna ett lag med stöd av vuxna ledare i de yngre lagen. De yngsta som provar på detta ledarskap är spelare mellan 11 och 12 år. Sammanlagt har tre lag fått möjlighet att prova på ledarskap i olika former, vilket innebär hela 70 barn, både tjejer och killar. Många barn har vuxit med sitt ledarskap och har nu möjlighet att vara med i ungdomsledargruppen ifall de vill fortsätta att utvecklas som ledare inom Bro IK. Fördelarna har varit att lagen har lärt känna varandra, alla barn har fått prova på ledarskap i grupp samt fått chansen att utvecklas och växa som ledare. De yngre lagen har fått se äldre förebilder och fått bra hjälp under sina träningar.

Del 3 – ULED-grupp

Den tredje delen är en ULEDargrupp för de lite äldre unga ledarna, 14-18 år, som visat intresse för att fortsätta sitt ledarskap i föreningen. Gruppen startades hösten 2019 och är ett mentorskapsprogram med ledarskapsutbildning, praktik med stöttning av vuxna mentorer. De vuxna mentorerna är utbildade pedagoger och lärare, samt har olika former av ledarskap inom idrotten; Andrea Espinoza och Arivan Suleiman Said. Här kan ungdomarna få en möjlighet att bli Diplomerad ledare. Gruppen består idag av 14 unga ledare som kommer från föreningens olika sektioner fotboll, innebandy och boxning. Ungdomarna får ledarskapsutbildning anpassad för unga ledare i olika steg inom ULED. Från och med nu tar de olika sektionerna över den idrottsspecifika utbildningen av "sina" deltagare. Den röda tråden är fortsatt densamma vad gäller delaktighet och möjlighet till påverkan och mycket av det som erbjuds utgår från deltagarnas önskemål.

En tanke genom hela projektet är ungas delaktighet och möjlighet att påverka sin egen verksamhet. Men även att utvecklas som individ samt förstå sin roll som förebild för yngre barn och ungdomar. Därför har föreningen även inlett samarbete med den lokala företagarföreningen Bro Utveckling. Tillsammans ska man genomföra aktiviteter i Bro samhälle där unga ledare får delta, planera och genomföra aktiviteter. Därigenom ska de fungera som förebilder i föreningen men också i Bro som samhälle. Föreningen ser en framtid där samhället, näringslivet och föreningslivet agerar tillsammans för att nå ut med gemensamma värderingar. Dynamiken i ett sådant samarbete skapar nya möjligheter att ge alla ungdomar framtidstro och en inkluderande tillvaro. För samhället är effekterna stora och positiva!

Avslutningsvis vill en väldigt engagerad Marie-Louise trycka på att ULED bygger på att från allra första början visa förtroende för föreningens barn och unga samt att man som vuxen lyssnar och finns som stöd. Det handlar om att börja tidigt för att få barn och ungdomar att växa och utvecklas som individer. Målet är att det ska genomsyra hela föreningen och alla ska veta vad ULED är.

Vill du veta mer om ULED – Ungt ledarskap i Bro IK kan du läsa om detta här

Eller titta på denna presentation