Arvode eller inte arvode?

Här kommer del 1 av 5 i StFF:s artikelserie om arvoderade tränare. Allt fler klubbar satsar på arvoderade tränare för barn- och ungdomslag. I många fall handlar det om att lösa bristen på ideella föräldratränare, i andra om att höja kvaliteten på träningarna. Det visar en snabb enkätundersökning som StFF genomfört under hösten.

För 10-15 år sedan var det knappt någon fotbollsklubb i Stockholm, förutom elitklubbarna, som använde arvoderade tränare för barn- och ungdomslag. Idag är det tvärtom: Det är få klubbar som endast använder ideella tränare.

För att få fram hur omfattande förekomsten av arvoderade tränare är för barn- och ungdomslag, skickade StFF ut en kort enkät till samtliga klubbar i distriktet.

Svarsfrekvensen var tyvärr låg, endast ett 40-tal klubbar svarade, men den gav ändå en fingervisning om hur vanligt det är med arvoderade tränare. 76 procent av de svarande klubbarna använder arvoderade tränare, 2 procent är på väg att skaffa och 22 procent använder inte arvoderade tränare.

Att arvodering blivit vanligare känner de flesta nog till, men att närmare 80 procent gör eller är på väg att göra det är kanske lite överaskande.

– Det får man nog säga, men samtidigt visar enkäten det många har känt: Att arvodering verkligen slagit i genom som ett sätt få tag i tränare, säger Kenneth Öberg, sportchef på StFF. Men den visar ju också att "professionaliseringen" av fotbollen har tagit fart.

– Tidigare var breddfotbollen en plats där man till stor del förvarade barn, nu ställs fler krav på verksamheten. Det heter ju spelarutbildning. Barnen förväntas lära sig någonting, de ska utbildas i fotboll.

Två huvudtyper av tränare

Om svaret på förekomsten av arvoderade tränare är tydligt, så visar StFF:s enkät att bruket av dem skiftar. Det vill säga hur klubbarna använder sig av arvodering. Här några öppna svar:

"Vi har ungdomar (16-19 år) som vill träna ett lag, men också för att lagen önskade sig det."

"Akademitränare från till exempel Svenska Fotbollsakademin ansvarar för vissa träningar i veckan. Ideella tränare finns då alltid med på plats."

"Vi har en akademiverksamhet där tränarna är arvoderade, men vi ser också en ökad efterfrågan från övriga lag att få hjälp med att "hyra" in tränare."

Sorterar man enkätsvaren så utkristalliseras två huvudtyper av arvoderade tränare: unga tränare från klubben som vill tjäna extra pengar genom att träna de yngsta lagen och externa tränare som tar över ett äldre lag för att höja kvaliteten på träningarna.

Dessutom finns även de riktigt ambitiösa tränarna, CV-tränarna som de har börjat kallas. De som vill göra karriär och satsar på att få träna seniorlag på elitnivå.

– De syns inte så mycket inom breddlagen utan söker sig gärna till akademilag och elitklubbar, där de kanske börjar som assisterande tränare, förklarar Kenneth Öberg.

– De kan dock ta över ett ambitiöst breddlag, som redan har visat att det är duktigt.

Föräldratränare tröttnar

StFF:s enkät tar även upp frågan om varför klubbarna har valt att använda arvoderade tränare. Och svaren överraskar väl ingen som har varit verksam inom barn- och ungdomsfotbollen de senaste tio åren: Det har blivit svårare att få föräldrar att ställa upp.

Enkätsvaren visar att många föräldratränare tröttnar när lagen kommer upp i tonåren, men också att klubbarna själva driver på:

"Det gäller de äldre lagen, oftast på grund av att föräldratränare känner att dom har nått sin gräns."

"En ideell tränare (oftast förälder) har begränsad kunskap som inte räcker hela vägen."

"Vi tror att arvoderade tränare, som inte är föräldratränare, kan vara en inspiration för spelarna och få dem att vara kvar inom sporten."

Kenneth Öberg igen:

– Rent allmänt kan man säga att det ökade bruket av arvoderade tränare speglar utvecklingen i samhället. Åtminstone i storstäder som Stockholm. De främsta orsakerna är tidsbrist hos föräldrarna, högre förväntningar och krav från föräldrarna.

– Och samtidigt ser vi ju en ökad vilja att betala sig ur situationen.

Själva arvodet då?

En genomgång av alla enkätsvar visar att klubbarna har ungefär samma arvodesnivåer:

  • För ett uppdrag som innebär två träningar plus en match, betalas runt 1 500-2 000 kr i månaden.
  • För tre träningar plus match stiger arvodet till 2 500-3 000 kr i månaden.
  • För fyra träningar plus matcher ger 4 000-5 000 kronor i månaden.
  • Timpriset för ungdomar ligger på 100-200 kronor.

Obs: Att ta hand om extra cuper ingår ofta i arvodet. Krav på utbildning varierar. Vissa klubbar kräver SvFF-utbildningar för arvode, andra nöjer sig med internutbildning.

Text: Anders Falkirk och Juan Martinez