Hur blir vi fler kvinnliga ledare?

Det råder ledarbrist inom barn- och ungdomsfotbollen och framför allt saknas tillräckligt många kvinnliga ledare. Barnen behöver kvinnliga förebilder och det är viktigt med dynamik i ledarstaberna. Syftet med StFF:s nya projekt "Mammor i knatteskolor" är att få kontakt med barnens mammor redan när de börjar i knatteskolan och erbjuda skräddarsydda tränarutbildningar, nätverk och stöd. Allt för att få fler kvinnor att engagera sig inom fotbollen.

StFF har olika kompetenser som kan bidra till projektet och stötta pilotföreningarna och deras deltagare. Projektledare är Annelie Norén som också är ansvarig för flick- och damfotbollens utveckling inom StFF.

- Jag tror att stöd från förbundet är vad som kan behövas i föreningarnas arbete från början. Att tillsammans se över möjligheterna att utveckla arbetet kring dessa frågor. Från förbundets sida har vi flera vinklar och flera inputs från olika håll som man som enskild förening ibland inte har, menar Annelie.

StFF har under ett par år haft jämställdhet som en prioriterad strategi och flera projekt har genomförts som alla syftar till att öka andelen kvinnor inom fotbollsrörelsen.

- Det har getts mer utrymme att arbeta med frågorna vilket har lett till att vi är några som med olika bakgrund har funderat på olika saker vi skulle vilja testa ute hos föreningarna och inom förbundet. Vi har inga universallösningar än, men jag är övertygad om att tillsammans med de föreningar som verkligen vill göra skillnad så kan alla initiativ betyda massor i jämställdhetsarbetet, säger Annelie.

Vad hoppas ni få ut av detta projekt?
- Självklart att vi ska få fler kvinnor in i fotbollsrörelsen men att de också vill stanna kvar. Dels tror jag att för att vi ska kunna få in fler ledare, behöver vi få in tjejer, men också för att få in lite andra värden i vår fotbollskultur och struktur. Blir vi fler som är med kommer det att generera ytterligare fler och våra barn får både män och kvinnor som förebilder. Vi har inte testat den här vägen förut så det ska bli spännande att se vad det kan leda till, säger Annelie.

Hur har ni gått tillväga?
- Vi har startat två olika nätverk under året, ett för kvinnliga tränare och ett för kvinnliga styrelsemedlemmar. Via dessa nätverk har det inkommit önskemål om att vi ska komma ut och stötta föreningarnas verksamhet på olika sätt och det här är ett. Vi vill verkligen jobba med de föreningar som vill förändra och förbättra.

- Tillsammans hjälps vi så klart åt, men det är föreningarna som fortsättningsvis gör jobbet på hemmaplan och som har sina frågor att jobba med. Vi hoppas det kommer ge ringar på vattnet och att det på hemmaplan startas nätverk där vi tillsammans kan jobba vidare, uppmanar Annelie.

Varför är det viktigt med fler kvinnliga tränare?
- Generellt behöver vi fler ledare och med kvinnor i ledarskapspositioner kan yngre kvinnor få förebilder som leder till att de själva siktar dit i framtiden, både på och utanför planen. Sedan är kvinnliga idrottare som har haft kvinnliga tränare är mer benägna att sträva efter en karriär som idrottstränare. Det är också viktigt att få in en dynamik i ledarskapet, både manligt och kvinnligt, för att få en bättre helhet. Detta oavsett om det handlar om pojk- eller flickspelare. Vi tror att det gör att fler barn och ungdomar idrottar längre, säger Annelie.

Hur kan man som förening arbeta för att få in fler kvinnliga ledare?

- Anställ fler kvinnliga tränare, det kommer att leda till ännu fler kvinnliga tränare i framtiden
- Bekämpa stereotyper som säger att coachning inte är "kvinnligt"
- Se till att kvinnor ingår i anställnings- och beslutsprocessen
- Leta upp kvinnliga tränare, erbjud dem utbildning så får de självförtroende till att vilja sikta på högre ledarpositioner

Utbildning som ingår i projektet

- Leda små lirare
Hur är det att vara ledare för små barn? Hur fungerar små barn och varför behöver du tänka lite annorlunda när du planerar och genomför en fotbollsträning för små barn?
- Spelformsutbildning 3 mot 3
- Tränarutbildning C