”Man behöver inte ha fotbollskunnande från början”

En av de föreningar som har visat intresse för att delta i projektet "Mammor i knatteskolor", är Älvsjö AIK. När StFF hälsar på råder det full aktivitet på Älvsjö IP, 140 knattar ska instrueras av unga ledare och samtidigt har föreningen kallat barnens mammor till ett möte där StFF berättar om tanken bakom projektet.

Jessica Höglander är sportchef för knatte/barn i Älvsjö AIK och välkomnar StFF:s initiativ.

- Vi behöver verkligen fler kvinnor i verksamheten och vi tror att det blir lättare om vi börjar med lagen som precis har bildats. I de äldre lagen har tränarkonstellationer redan bildats och det är svårare att få in nya ledare där, även om vi självklart välkomnar kvinnliga ledare i hela vår verksamhet, säger Jessica.

Enligt Jessica är det många mammor som säger att de inte kan någonting om fotboll och därför inte vill ställa upp som tränare.
- Men de behöver inte ha fotbollskunnande, det står vi för. Många är redan duktiga ledare i arbetslivet och bra föräldrar, det räcker långt. I det här projektet får man sedan baskunskapen genom enkel utbildning och vill man, kan man sedan bygga på med mer utbildning, säger Jessica.

Förutom utbildning får sedan ledarna möjlighet att ingå i nätverk med alla kvinnliga ledare i klubben.
- Där tänker vi oss erbjuda förutom utbildningar, föreläsningar och träffar där man bland annat diskuterar möjligheter och utmaningar inom ledarskapet, säger Jessica,

Älvsjö AIK:s styrelse är relativt ny och en av de prioriterade frågorna är jämställdhet som föreningen jobbar hårt med, inte minst genom att anställa en kvinnlig klubbdirektör i Charlotte Ovefelt.

- Under föräldraträffarna säger vi hur viktigt det är med engagemang både från kvinnor och män, att vi gemensamt behöver arbeta för förändringar, säger Jessica.

Inför starten av knatteskolan skickade Jessica ut en inbjudan som inleddes så här:

"I dagsläget är 82 % av vår förenings tränare män vilket innebär att endast 18 % av föreningens tränare är kvinnor. Vi är övertygade om att vi med den fördelningen går miste om fantastiska tränare och förebilder, därför gör vi nu en kraftansamling för att jämna ut siffrorna och fånga upp den kompetens som vi vet finns hos er kvinnor och mammor. Vi vill tillsammans med er skapa en miljö som genomsyras av bra ledarskap där barn, flickor som pojkar, har både kvinnliga och manliga förebilder. Med anledning av detta har vi tillsammans med Stockholms Fotbollförbund påbörjat ett långsiktigt arbete för att öka antalet kvinnliga tränare i föreningen."

Hur var responsen?
- Den var bra, vi krävde ingen föranmälan så det blir drop-in ikväll. Vi hoppas att alla förstår hur viktig frågan är för Älvsjö som förening och barnens fotbollsframtid, poängterar Jessica.

Två mammor som dök upp på träffen var Alexandra Jakobsson och Elin Törnander som tyckte så här om projektet.

Alexandra:
"Detta är ett superbra och välkommet initiativ! Jag har äldre barn och har sett behovet då det finns attityder som kan ändras och det är bra att ledare ser saker ur fler perspektiv."

Elin:
"Det är viktigt att få en mix i en förening och idrotten har ett stort behov av att utveckla dynamiska ledarskap. Man behöver skapa förutsättningar för att få kvinnor att stanna inom idrotten och finns det fler kvinnor med från början, ökar möjligheten att fler stannar."