Nätverk för kvinnliga styrelsemedlemmar!

Jämställdhetsfrågan är en av de viktigaste frågorna vi har att arbeta med inom Stockholms Fotbollförbund. Vi har startat ett kvinnligt nätverk för ledare/tränare som är mycket uppskattat, men vi ser att det behövs fler forum och framförallt ser vi att om vi ska kunna få till en förändring, behöver vi arbeta tillsammans på den beslutsfattande nivån.

Därför vänder vi oss till er som innehar en styrelseroll inom en fotbollsförening inom distriktet. Vi hoppas att ni finner det intressant att delta i ett nätverk med likasinnade och diskutera möjligheter och utmaningar, dela med er av erfarenheter och lärdomar samt att få stöttning. Vi tänker oss att vi mestadels ses via digitala möten för att underlätta för alla, men givetvis ska vi även träffas.

Är du intresserad! Skicka ett e-mail med namn, roll och klubb. Ni får gärna delta med fler ur samma styrelse.

Varmt välkomna!

Andrea Möllerberg
Distriktschef Stockholms Fotbollförbund
E-post: andrea.mollerberg@stff.se