Frukostträff för StFF:s kvinnliga tränarforum

I januari startades StFF:s tränarforum för kvinnor och intresset för deltagandet var stort. På grund av pandemin, har medlemmarna inte kunnat ses så ofta som det var tänkt, men i morse arrangerades en frukostträff anpassad efter rådande situation. Just pandemins inverkan på fotbollsvardagen var ett av samtalsämnena, men också diskussioner kring junior kontra senior samt att några av deltagarna har startat upp kvinnliga nätverk i sina föreningar.

 

- Behovet att ses och prata av sig är tydligt varje gång vi ses, konstaterar Annelie Norén som StFF:s ansvariga för flick- och damutveckling och projektledare för nätverket.

Syftet med nätverket är att hitta ett forum där deltagarna tillsammans kan stötta, hjälpa och lära sig av varandra och sprida det viktiga arbete alla gör på hemmaplan till fler fotbollsintresserade. Att föreningar som IF BP och Bollstanäs SK har startat kvinnliga nätverk är precis vad StFF hoppas att tränarforumen bland annat ska utmynna i.

- Det ska bli väldigt spännande att följa upp hur det går för BP och Bollstanäs och då be föreningarna att tipsa övriga om hur de har gått tillväga, säger Annelie Norén.

Deltagarna har varit med och önskat innehåll för träffarna och nästa gång de ses, sker det digitalt då de ska få lyssna på golfens arbete kring jämställdhet "Vision 50/50". Då ska även StFF redovisa siffror från Stockholmsfotbollen, t ex hur antal manliga och kvinnliga tränare är fördelade i distriktets 35 största föreningar. Fakta att utgå ifrån i det fortsatta arbetet med att få fler tjejer att bli tränare inom fotbollen.

- Under hösten hoppas vi kunna ha fler fysiska träffar med roliga och intressanta studiebesök till utvalda matcher samt träningar. Det och föreläsningar är något deltagarna har önskat som vi planerar att arrangera, säger Annelie Norén.