Angelica Hjorth Ståhlgren – månadens ledare

På den internationella kvinnodagen den 8 mars utlyste vi en tävling på Instagram där målet var att utse månadens ledare. I hård konkurrens utsågs Sätra SK:s ordförande Angelica Hjorth Ståhlgren till mars månads ledare.

Angelica har sedan 2016 axlat rollen som ordförande i dam- och flickföreningen Sätra SK. Egentligen är Angelica en idrottsintresserad "racketsportare" som tack vare sin syster hängt på fotbollsplanerna genom åren. Det som lockat med fotbollen, förutom att titta på, är möjligheten att använda fotbollen som verktyg för att få skapa trygghet och samhörighet. Att individer som i "vanliga livet" kan känna sig utanför hittar en roll i en förening och i ett fotbollslag.

Angelicas idrottsintresse har alltid varit stort vilket till slut ledde till studier i Sportmanagement på GIH. Samtidigt var hennes syster aktiv i Sätra SK och när de väl hörde av sig och frågade om Angelica ville ta platsen som ordförande så tackade hon ja direkt.

Det som lockade med styrelseengagemanget var Angelicas intresse för struktur och organisation samt att genom denna kunna påverka och förändra. Att sitta i en styrelse innebär en stor möjlighet att påverka och vara en spelpjäs i föreningens utveckling. Förutom att själv få möjlighet att i detta rum lyfta tankar är det viktigt för Angelica att lyssna på vad medlemmar, ledare och spelare tycker. Styrelsens arbete ska baseras på detta och "verksamhetens" åsikter ska leda styrelsen arbete. Som styrelseledamot har du också möjligheten att samtala med andra föreningar, förbund och organisationer och på det sättet utbyta erfarenheter, lära, påverka och utvecklas.

Idag är styrelseuppdraget ett ideellt arbete och Angelica önskar att hon kunnat göra det på dagligt basis och därigenom kunna göra så mycket mer. Hon vill göra så mycket, känner att tiden är knapp och känner sig ibland otillräcklig. Viljan och engagemanget tar sen över och hon fortsätter sitt arbete med att föreslå och skapa en organisation som känns trovärdig för föreningens medlemmar.

I rollen som ordförande står Angelica gärna i bakgrunden och lyfter andra. Hon föredrar transparens och tycker att det är viktigt att vara lyhörd för vad andra i verksamheten tycker. Månadens ledare är inte den som pekar med hela handen och säger vad andra ska göra. Hon ger hellre verktyg, stöttar och hjälper till vid behov.

Angelica har jobbat en hel del i skolans värld och har där sett att tjejer ofta vill men inte vågar. Därför är det fantastiskt att kunna arbeta i en renodlad flickförening där verksamheten riktar sig till tjejer, att det är just deras verksamhet som lyfts och diskuteras. Det är viktigt att föreningens tjejer ska utveckla sina egna idéer och tankar samt växa som personer. Där är hon gärna med och coachar.

Sätras ordförande tycker även att föreningens unga ledare och medlemmar hjälper henne i sin roll som ordförande. Hon tror att kontakten underlättas då hon både själv är ung och tjej.

Ett medskick från Angelica är att det är viktigt att vi alla fortsätter arbetet med jämställdhet. Även om vi börjar se ett statistiskt positivt resultat där det är fler tjejer och unga som får plats i styrelserummet, bör vi titta en gång till och se vad som händer i praktiken. Vems röst är det som hörs? Vågar de som fått mandat att säga något? Blir de delaktiga i styrelsen arbete? Hur arbetar vi för att alla ska våga ta plats och därigenom kunna påverka? Vi måste alla fortsätta promota jämställdhet och få fler tjejer att våga ta plats i fotbollen.

Lite "tips från coachen" är att ge nya unga, killar som tjejer, ansvar direkt genom att adressera frågor till berörd person och be hen fundera till nästa möte, skapa mindre arbetsgrupper i styrelsen men även att de får egna uppgifter att ansvara för.

Angelica, varför tror du då att du blev nominerad?

– Vet inte, förhoppningsvis upplever folk att jag är lyhörd och att de ser att jag arbetar för en förändring. Det är svårt att se sitt eget jobb…..

Till slut så gratulerar vi återigen Angelica och önskar henne fortsatt lycka till som ledare och ordförande i Sätra SK! Och vem skulle inte vilja ha Angelica som ordförande?!

Kicki Bellander