IF BP lanserar jämställd sponsring

IF BP arbetar aktivt med jämställdhetsfrågan och har nu granskat hela sin verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv, vilket man anser är nödvändigt för att gå vidare i processen med en jämn fördelning av resurser inom hela föreningen. Möjligheterna att delta i en verksamhet på lika villkor styrs till stor del av tillgångar till resurser, likaså makt och inflytande. Under 2019 blev BP tillsammans med Stiftelsen FairPay beviljade statsbidrag för ett jämställdhetsprojekt. Målet med projektet var att ta fram en guide för jämställd resursfördelning vilket har hjälp BP att möjliggöra lanseringen av – jämställd sponsring. Läs "En praktisk guide för jämställd resursfördelning" och applicera den på er förening!