FairPay verkar för en jämställd idrott

På den internationella kvinnodagen vill vi uppmärksamma stiftelsen FairPay som arbetar för att alla människor ska få idrotta på lika villkor. De vill att alla människor ska få utöva den idrott man är mest intresserad av och – om man vill – göra en karriär inom den, utan att könet ska avgöra om man får den möjligheten. FairPays ordförande Isabelle Widmark berättar om stiftelsen och ger tips på hur föreningar kan arbeta med att få lika förutsättningar för tjejer och killar.

FairPay-grundarna Marika Hjerpensköld och Caroline Jönsson kom i kontakt med varandra i Umeå 2012. Med Marikas kunskaper som CSR-strateg och Carolines fotbollsbakgrund i bland annat Umeå IK och landslaget, blev de en dynamisk duo som växlade upp arbetet med FairPay kring år 2014.

- FairPay är en stiftelse med ändamålet att verka för en jämställd idrott, en idrott där alla människor får idrotta på lika villkor oavsett kön. En central del i FairPays verksamhet har varit, som vårt namn antyder, att verka för jämställd sponsring och resursfördelning inom idrott. Idag går omkring 80 % av den totala sponsringen till män inom idrotten, trots att kvinnor utgör nästan 50 % av utövarna. Denna ojämställda fördelning vill vi förändra, säger FairPays ordförande Isabelle Widmark.

Hon fortsätter.
- Vi gör det dels genom att driva opinion i frågan, men också genom att verka för att fler företag ska sponsra jämställt (bli certifierade för jämställd sponsring, så kallade "FairPayers"). De senaste åren har vi också börjat arbeta mer och mer med idrottsorganisationer, t ex föreningar och förbund. I dessa fall handlar det mycket om att vara strategisk rådgivare, validera arbetet som bedrivs samt säkerställa att resurser fördelas mer jämställt.

FairPay har som övergripande syfte att bidra till att idrotten, och samhället, blir mer jämställt. De har, precis som många andra ideella organisationer med ett allmännyttigt ändamål, ett mål om att stiftelsen inte ska behöva finnas om ett antal år.
- Trots att vi har funnits i snart åtta år känner vi dock att det är nu vi behövs som mest. Engagemanget för frågan har bara ökat och ökat. Nu behövs det mer hjälp i det praktiska och operativa arbetet ute i verksamheterna, vilket är både inspirerande och kul, tycker Isabelle Widmark.

Ni arbetar med ambassadörer, vad innebär det?
- Inledningsvis engagerade vi ett gäng elitidrottare, både aktiva och före detta aktiva, samt ett antal övriga ambassadörer som hjälpte oss att skapa uppmärksamhet kring frågan. Vi arbetar inte lika aktivt med dessa ambassadörer idag, däremot har de företag som valt att certifiera sig som så kallade "FairPayers" blivit viktiga ambassadörer. Dessa företag är väldigt bra på att skapa uppmärksamhet kring frågan i sina respektive branscher och regioner, vilket är väldigt viktigt på många sätt, berömmer Isabelle Widmark.

Vilka är de fördomar kring jämställdhet ni främst får höra?
- Till exempel "lika många är inte intresserade av tjejidrott, så varför ska de då få samma förutsättningar?". Att "marknaden styr" är det i särklass vanligaste. Därför har vår ingång alltid varit att marknaden också är en del av lösningen. Om vi funderar ett extra varv på vad marknaden faktiskt är, så konstaterar vi också att marknaden är du och jag och de beslut vi fattar varje dag. Oavsett om det handlar om ekonomi eller olika prioriteringar så är vi med och skapar marknaden på olika sätt. Därför är det viktigt att ha med sig att vi kan förändra marknaden, om vi vill det tillräckligt mycket. Det gör vi bäst genom att fatta andra beslut, säger Isabelle Widmark.

Vad har ni för tips till Stockholmsfotbollens föreningar gällande jämställdhetsarbete?
- Börja! Många sitter fast i att det är svårt och stort att arbeta för jämställdhet, men om vi aldrig börjar kommer vi inte heller komma framåt. Det vi har lärt oss när vi har jobbat med IF Brommapojkarna, som ett exempel, är att vi lär oss mycket på vägen. En del frågor finns det kanske inga givna svar på, och då behöver vi själv hitta lösningar på det. Sedan vill jag också betona att det är okej att göra misstag, så länge vi vänder dessa till en lärdom.

- När det gäller själva jämställdhetsarbetet skulle jag tipsa om att först göra en nulägesanalys för att förstå var ni står idag. Sätt därefter upp tydliga mål med var ni vill nå och följ upp arbetet mer kontinuerligt. Våga också be om hjälp för ökad kompetens. Ett jämställdhetsarbete kan vara komplicerat på många olika sätt och då är det skönt att veta att det finns personer att vända sig till för råd och stöd, tipsar Isabelle Widmark.

Isabelle vill göra ett medskick till alla föreningar inom Stockholmsfotbollen.
- Jag vet att det kan vara tufft att driva jämställdhetsfrågor, eller verka för förändring inom olika frågor. Därför vill jag passa på att skicka pepp till de som försöker och engagerar sig på olika sätt! Inte minst till alla kvinnor som vigt sitt liv åt denna fråga. Tack för att ni finns!

Vi tackar Isabelle Widmark och FairPay för deras idoga arbete kring jämställdhet och hoppas att alla föreningar sätter lika förutsättningar för tjejer och killar högt på agendan.

Läs mer: www.fairpay.nu