Brobygget för Boo FF går framåt med hjälp av 50/50-fonden

Boo FF har fått medel ur Ellevio 50/50-fonden för att försöka vända den nedåtgående trend som visar att flickor slutar spela fotboll i unga åldrar. Resultat från undersökningar visar att beslutet att sluta ofta tas vid förändringar. Som ett led i att förebygga orsaker till att flickor slutar spela fotboll arbetar Boo FF med att bygga broar mellan spelare, lag och ledare inom och mellan åldersgrupper.

Sedan 2017 har Stockholms FF tillsammans med Ellevio en fond för att dela ut ekonomiskt bidrag till projekt, föreningar och/eller enskilda lag på flick-/damsidan. Projekt som syftar till att öka antalet tjejer som spelar fotboll från områden där vi önskar att idrottsrörelsen ska växa, men som också stöder initiativ för att rekrytera och behålla fler tjejdomare och kvinnliga ledare samt projekt som stöttar idéer för att få fler tjejer att fortsätta spela fotboll. Vi ser gärna att de projekt som söker pengar ur fonden har ett långsiktigt tänk och i arbetet involverar den målgrupp man som förening vill arbeta med. Visionen med 50/50-fonden är: "Lika många tjejer som killar".

Vi besökte Boo FF en solig dag i september för att få en uppdatering av projektansvarig Jeanette Ericsson. Hon berättar att de tillsatt en koordinator som under våren och försommaren haft ett par möten med tränare för flickor födda 2007 och uppåt. Tanken är även att nu i november inkludera även 08:or då de startar upp säsongen 2021.

Koordinatorn Björn Nyström ska vara föreningens förlängda arm och lyssna av verksamheten. Uppgiften är att informera lagens tränare om projektet och tankarna kring samarbetsformer såsom rotationsträning, mixade lag och gemensamma träningar. Men det handlar också om att skapa en dialog mellan lagen på flicksidan.

Föreningen har också startat ett nytt damlag. Boo FK som laget heter spelar i div 5, har en trupp med 30 spelare och snittåldern ligger på 37 år. Förhoppningen är att ge föreningens tjejer ett alternativ till det egna damlaget i div. 1.

– Vi har haft en "bygga-broar-match", Boo FK:s nybildade damlag spelade en internmatch mot F05:1 och F04:2. Flicklagen mixade och spelade ut oss första kvarten men sen kom vi igen och fick "bara" stryk med  4-3. Vi (Boo FK) hade lite ont om spelare så vi fick låna in några 06:or som hjälpte oss lite äldre spelare. De tyckte det var superkul och blev faktiskt lite imponerade av oss. En match som var väldigt lyckad på så sätt att vi nu öppnat upp ögonen på de yngre tjejerna att det faktiskt går att fortsätta spela fotboll även om inte har något mål att ta sig till vårt div1-lag också att man kan hålla på länge. Lyckat på det sättet att också nu F05:1 och F04:2 hittat varandra och bra kemi uppstod mellan flickorna och deras ledare. Superkul tycker jag, berättar Jeanette Ericsson.

Nästa steg för Boo FF är nu att få till en kvantitativ undersökning och utifrån svaren utföra en kvalitativ undersökning i form av workshops, men även en och annan djupintervju. Undersökningen kommer att vända sig till samtliga flickor i föreningen som är 13 år eller äldre. Syftet är att ta reda på hur tjejerna i Boo FF ser på sin fotboll, vad det är som gör att man fortsätter/slutar? Vad saknar man? Ytterligare ett syfte är att flickorna ska känna sig mer inkluderade och att de har en möjlighet att påverka hur deras hobby ska bedrivas.

Jeanettes förhoppning är att denna undersökning ska ge svar på om föreningen idag gör rätt saker och om tjejerna själva tror att det får dem att fortsätta med fotbollen. Det är viktigt att spelarna får vara delaktiga och vara med att forma sin egen verksamhet.

Det är också viktigt att arbeta för kvinnliga förebilder i föreningen och idag finns bland annat minst två unga tjejer som tillsammans driver en målvaktsutbildning. De är ute i lag och håller målvaktsträningar för alla spelare. (Det som är lite roligt i sammanhanget är att dessa två tjejer har gått StFF:s Framtidens Fotbollssledare, Kristin Oscarsson och Saga Olsson. Förf.anm.)

Kristin driver även en "målvakts-workshop" som innebär att genomföra fyra träffar med olika teman. Träff 1 innebar en allmän information där man bland annat pratade om kommunikation på planen och vilka egenskaper som målvakter behöver. En lyckad träff som engagerade många av föreningens målvakter.

De tre resterande träffarna kommer inkludera fysträning för målvakter, mentalträning samt att deltagarna går och ser på en match tillsammans. Experter inom fys.-träning och mentalträning kommer på besök för att spelarna ska få den bästa utbildning. Dessa fyra träffar kommer senare följas upp och utvärderas.

Fantastiskt med unga tjejer som genom sitt engagemang blir viktiga förebilder för yngre tjejer.

För Jeanette och Boo FF är målet att få behålla fler tjejer i verksamheten och så småningom ha lika många procent kvinnliga ledare som man har kvinnliga spelare. I det arbetet tror de på att öka samarbeten mellan lagen, få spelarna att bli delaktiga i att forma sin egen verksamhet, men även att "slå sönder" lite strukturer och visa att "Boofamiljen" är stor samt att det går att träna och spela i olika konstellationer.

Vi önskar klubben lycka till med det fortsatta arbetet och ser fram mot att få ta del av resultaten i kommande undersökning!