Förväntningar på domare i S:t Eriks-Cupen

Varje år får vi in mängder av e-brev och telefonsamtal gällande domare i våra serier, speciellt gällande barnfotboll. 

Det är bra när vi får in konstruktiv feedback, men det är också viktigt att man som spelare/ledare/förälder har realistiska förväntningar på vad man kan kräva av en en domare i S:t Eriks-Cupen. Vi har därför tagit fram lite information och riktlinjer om vad man kan förvänta sig av domare på olika nivåer. 

7 mot 7

Den allra största mängden av återkoppling som vi får in rör domare som dömer 7 mot 7. Vi utbildar varje år 2 000 - 2 500 7 mot 7-domare, varav 65-70 procent genomför grunddomarkursen. Dessa domare dömer under våren sina allra första matcher någonsin, och de måste få utvecklas i sitt domarskap. De kommer göra misstag och lära sig längst med vägen.

De förväntningar som man kan ha på domare som dömer i 7 mot 7 är:

 • Komma i tid
  Domarna ska vara på plats i god tid innan matchen. I en del fall dömer domarna två matcher i rad på samma plan. Då ska domaren komma fram och hälsa på lagen i en av pauserna på matchen de dömer innan, så att lagen vet att domaren är på plats.
 • Ha korrekta domarkläder
  Stil och profil är viktigt. Det skapar ett seriöst och bra intryck samt hjälper domaren att genomföra matchen på rätt sätt. Domarna ska ha svarta shorts och svarta strumpor (uppdragna) samt en enfärgad domartröja som avviker från lagens färger. Om domarens tröja krockar med lagens färger kan domaren låna en väst från ett av lagen.
 • Vara engagerad och göra sitt bästa
  Alla domare ska alltid visa engagemang, förflytta sig med spelet över planen och göra sitt bästa för att döma korrekt i alla situationer. Som ny domare vet man inte alltid hur man ska röra sig och bedöma ojuste spel. Detta tar tid att lära sig, och det kommer att ske misstag på vägen, vilket det gör på alla nivåer. Det viktiga är att domaren alltid gör sitt bästa och har ett engagerat kroppsspråk.

Utöver ovanstående punkter kan man inte ha högre förväntningar på våra helt nya domare, eller de som dömer sitt andra år. För domare som missköter dessa punkter tar vi gärna emot konstruktiv feedback. Om man vill lämna feedback på en domares engagemang ska det tydligt framgå på vilket sätt som domaren varit oengagerad. 

9 mot 9 och 11 mot 11

I både 9 mot 9 och 11 mot 11 har vi domare som även här dömer sina allra första matcher någonsin, även om det är inte lika många som i 7 mot 7. Det kan vara en domare som gör sin allra första match någonsin i matcher upp till 17 år, oavsett nivå. 

Utöver punkterna gällande 7 mot 7-domarna tillkommer det några förväntningar som man kan ställa på dessa domare:

 • Administration
  Domaren ska anteckna händelser i matchen, och rapportera detta i FOGIS. De uppgifter som är obligatoriska att rapporter i alla matcher är:
  – Slutresultat
  – Halvtidsresultat
  – Utvisningar
  Varningar är endast obligatoriskt att rapportera i de serier som har ackumulerade varningar (kvalserierna och representationsserierna). Målskyttar är inte obligatoriskt att rapportera, men en del domare gör det ändå.

  Slutresultatet för matchen ska vara inrapporterat av domaren inom en timme från slutsignal och övriga händelser ska vara inrapporterade av domaren inom 24 timmar.
 • Regelkunskap
  Domarna som dömer i dessa spelformer är äldre, och högre krav kan därför ställas på att de har en bra regelkunskap. Dock kommer det att ske misstag även här av domarna, och de kommer ha olika bedömningsnivå. Vi utbildar varje år utifrån att det ska bli så unisont som möjligt, men det kommer alltid vara skillnader mellan olika domare. Även domarna på denna nivå är ständigt under utveckling. 

Brister domarna på dessa punkter tar vi gärna emot information om det. När det gäller administrationen följer vi upp detta efter varje match för att se att den är inrapporterad av domaren. Om du upptäcker något som är fel i en domarrapport kan ni kontakta oss. 

Gällande feedback om regelkunskap tar vi gärna emot den om domaren har stora brister. Gäller det enstaka situationer där man inte håller med om domarens bedömning får man acceptera att man inte alltid kommer att ha samma syn på situationen som domaren. Det gäller exempelvis offside, straffar med mera. Om en spelare får en grov utvisning kommer spelaren alltid få möjlighet att ge sitt svar på domarens anmälan, och man behöver inte kontakta oss i förebyggande syfte. 

Har du feedback eller upptäcker ett fel i en domarrapport skickar du ett e-brev till: domaravdelningen

Läs mer om regler och tävlingsbestämmelser