Tips från mentimeterfrågor

Vid utbildningarna av barnkonventionen fick deltagarna svara på mentimeterfrågor kring varje huvudartikel samtidigt fick de ge tips på hur man uppnå det barnkonventionen vill. Nedan har vi samlat tipsen från deltagarna.

Hur skapar man en miljö där barnet kan göra sitt bästa?

 • Alla ska känna sedda
 • Utbildade ledare
 • En lugn inlärningsmiljö
 • Uppmuntra fliten lära/försöka
 • Att barnet mår bra, har rätt förutsättningar hemifrån med att hen har ätit, vilat och att vi ledare kollar av dessa basala behov
 • Bra med plats, tillräckligt med ledare så att man kan anpassa till individen
 • Organiserat och tydligt ledarskap
 • Roliga övningar
 • Individ/nivåanpassad träning
 • Uppmuntran
 • Att alla oavsett nivå får vara med
 • Varierad träning
 • Dialog med barnen under träningen om hur övningarna fungerar
 • Inkludera barnen i planeringen, se och uppmuntra
 • Tillåtande och trygghet
 • Se till att inte anmäla lagen i för svåra serier
 • Det är ok att göra fel. Det är genom att utmana sig själv som man utvecklas
 • Visa barnen att man ser dom. Tilltala varje barn vid varje träning.
 • Hitta rätt nivå för barnet
 • Få bort skamkänslan av att göra fel.
 • Få alla att känna sig delaktiga
 • Genom engagemang, bekräftelse och glädje
 • Lagaktiviteter, Träningsläger, Ledstjärnor. Låta barnen påverka träningsupplägget. Serienivå?
 • Göra annat än just den vanliga idrotten
 • Skapa inre motivation
 • Skapa trygghet för barnen som motiverande träningar. Ge individuell feedback med uppföljning för att skapa självförtroende.Låta barnen vara med och påverka träningen. Vi har ett spelarråd som deltar och lägger upp träningsövningar vid två tillfällen varje termin.
 • Ge positiv feedback på önskvärda beteenden. Be barnen stötta varandra och beröm dom som stöttar sina lagkamrater. Spela matcher på olika nivåer. Ge positiv feedback på att barnen anstränger sig

Hur kan man göra för utveckla barnen fysiskt, psykiskt, socialt och idrottsligt?

 • Aktiviteter utanför träningen
 • Uppmuntra till att utöva fler sporter
 • Teambuilding inom laget
 • Varierad träning med fys, styrka och kondition t ex cirkelträning, ta in inspirationstränare
 • Skadeförebyggande träning
 • Det ska vara kul och inte tvingande
 • Aktivieter, sova borta cuper
 • Få ledningen och hela föreningen att arbeta med dessa frågor
 • Utbildade tränare
 • Mental träning
 • Roliga träningar med tydligt syfte
 • Kommunikation
 • Bygga upp ett tillåtande klimat inom laget och inte vara så resultatinriktad
 • Individanpassa
 • Lyhörd på spelarna behov och önskningar
 • Öppna upp för diskussion och samtal
 • Varierad träning, spelarmöten, spelarråd, göra andra aktiviteter tillsammans
 • Individuella samtal
 • Se alla spelare
 • Olika aktiviteter där alla har en chans att vara bra. Mångsidiga träningar.
 • Ha ett större helhetsperspektiv på träning , träna andra sporter och inte bara den enskilda sporten.
 • Ha roligt tillsammans
 • Ta alltid tid att lyssna och var känslig för signaler om psykiskt ohälsa som allt från magont, trötthet till att inte dyka upp på träningar.
 • Att barnen får uttrycka sina känslor för varandra vid konflikter t.ex.
 • Se till att spelarna ges möjlighet att träna på alla delar. Psykiskt tema kan vara att göra sitt bästa oavsett vad som händer
 • Få ledare att utbilda sig mer. Tror att många tränar barnen på fel sätt i fel ålder t.ex. löptränar i för ung ålder.
 • Variation, skapa det oväntade, undvik långa monotona övningar
 • Nivåanpassad/Individanspassad i grupp, lagaktiviteter, engagemang från ledare och barn.
 • Socialt: Ha reflektion efter varje träning. Fråga barnen vad som är roligt, varför var det roligt. Be barnen reflektera individuellt på sin egen träning.

Hur gör ni i laget och föreningen för att alla spelare ska kunna känna sig välkomna?

 • I laget presenteras alla nya spelare och alla får hälsa på den nya spelaren
 • Vi försöker att få etablerade spelare att hjälpa till och ta hand om nya spelare
 • Inför varje träning hälsar alla spelare på varandra med en "high five"
 • Nya spelare presenteras på hemsida, Instagram, m.m.
 • Samling före och efter träningen där alla får komma till tals
 • Spelare med sämre ekonomiska förutsättningar har möjlighet att söka stöd för att kunna delta i verksamheten
 • Alla nya spelare hälsas ordentlig välkomna och får en medspelare som fadder
 • Information med kontaktuppgifter till ansvarig lagledare sänds ut. Lagledare skickar välkomstinformation och hälsar ny spelare välkommen genom att närvara vid första träningstillfället. Alla i laget presenterar sig.
 • Vara med på social aktivitet
 • Vi försöker att se/uppmärksamma/samtala med alla barn vi varje träning
 • Dom får kläder och uppmärksamhet första gången
 • Föreningen har gemensamma aktivitetsdagar. I laget hälsar vi alltid på alla och säger hej då till alla med en High Five
 • Föreningen: Värdegrund och verksamhetsidé. Laget: Jobbar dagligen inom verksamheten med värdegrunden och verksamhetsidén. Ledare: Välkomna och hälsa på alla
 • Möjlighet att testa på
 • Pratar med alla. Frågar hur alla mår och vad som hänt sedan senast. Tekniker för att spelare pratar med varandra.
 • Laget: lagledare ansvarar för mottagandet av nya spelare. Prova på spel så länge så länge barnen är osäkra.
 • Vi har en värdegrund och vi arbetar efter en bok som heter Sundbybergsmodellen som föreningen själva tagit fram.
 • Presenteras i laget och önskas välkommen, Före det har föreningenskickat välkomstmejl
 • Föreningen inte mycket, laget välkomnar med med provträning, välkomnar spelaren, föräldrarna får infomail.

Hur gör ni i föreningen och laget för att spelarna ska känna delaktighet och inflytande?

 • Spelarsamtal
 • Samling före och efter träning
 • Olika barn får visa övningar
 • Individuella samtal - spontana och schemalagda
 • Barnen får ge förslag på övningar
 • Utbilda ledarna i föreningen
 • Spelarråd i laget
 • Prata med spelarna under en övning för att höra hur de tycker att vi kan ändra på övningen för att göra den bättre
 • Prata med varje barn när de kommer till träningn för att samla in tankar och idéer
 • Löpande enskilda samtal, enkät
 • Ungdomstränare
 • Lagmöten i grupp för att sätta individuella och gemensamma mål.
 • Spelarråd med representanter för varje åldersgrupp från 12 års ålder, lagråd och anonyma enkäter.
 • Ha med en fråga i utvecklingssamtalet om vilka övningar som är roliga och bra
 • Våga byta kapten
 • Spelarna får bestämma sista kvarten på träningen ex. straffar, skott, fotbollstennis osv. Leda egna träningar (2-3 spelare bestämmer innehållet) Får välja ut egna klipp från matcher.