StFF rekommenderar belastningsregisterutdrag varje år

Vid Riksidrottsmötet i maj 2019 beslutades att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har ideella uppdrag eller andra uppdrag i föreningen där denne har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet trädde i kraft den 1 januari 2020. För att barnen ska vara skyddade rekommenderar vi att ett registerutdrag visas upp varje år.

Stockholms FF:s styrelse har tagit beslut om att alla som har ett uppdrag och representerar StFF ska varje år begära ut och visa upp ett belastningsregisterutdrag från Polisen.

Som barn räknas personer under 18 år. De som är 15 år eller äldre ska lämna ett registerutdrag.

Under det gångna året har det förekommit fall i svensk idrott där föreningar brustit i ansvaret och barn har drabbats. För att det ska undvikas uppmanar vi alla våra föreningar att varje år begära in ett begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har uppdrag i föreningen.

En arbetsmetod som föreningen kan använda sig av är:

  1. Upprätta ett föreningsregister med innehållet av vem/vilka som är tränare/ledare.
  2. Utse en eller ett par ansvariga för kontroll i föreningen.
  3. Inför en rutin med regelbundenhet, som fungerar i föreningen, exempelvis inför terminsstart eller då en ny tränare/ledare engageras då registerutdrag redovisas och kontrolleras.
  4. Den enskilde begär ut registerutdraget från Polisen.
  5. Den enskilde uppvisar registerutdrag till föreningsansvarig enligt fastställd rutin.
  6. Föreningsansvarig gör en notering om att registerutdrag inhämtats.
  7. Utvärdera arbetssätt och rutiner.

Läs mer om belastningsregisterutdrag och barnkonventionen