Barnens idrott – Här pågår barnidrott

För att förtydliga att barnidrott följer särskilda riktlinjer kan det vara en klok idé att ladda ner och skriva ut vår affisch som gärna får placeras där föreningens barn och unga utövar tävling eller match.

Ladda ner affischen här!

Idrotten är en viktig del av livet för många barn och ungdomar. Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. Men varje dag slutar barn att idrotta på grund av vuxnas beteende runt deras träning och tävlingar. Ofta upplever inte föräldrarna att de pressar sina barn för hårt, men var femte barn känner hård press från föräldrar, tränare och andra vuxna.

Genom den här filmen vill vi att fler blir medvetna och vi tillsammans kan låta barnidrotten vara just barnens idrott. Då lägger vi grunden för ett intresse som kan hålla längre. Förhoppningsvis hela livet.

Målgruppen är vuxna, tränare, ledare, föräldrar och andra som finns i barnens idrott. Vi vill även att barnen ska veta att vi gör detta för deras och för idrottens skull.

För våra barn:

Idag är den vanligaste idrottaren 11 år, efter det så slutar många, alldeles för många. Vi vuxna, oavsett idrott, ska inspirera, motivera, stötta och välkomna alla barn till idrotten. Vi har en önskan om att våra barn ska fortsätta idrotta livet ut.

  • Barn som tycker idrott är kul, blir bättre på det – i sin takt.
  • Barn behöver få känna sig duktiga, ofta. Deras insats ska mätas mot egen förmåga.
  • Barn som får påverka sin idrott upplever större delaktighet.
  • Ge dem stöd och respekt när de tävlar. Barn ska få lära sig förlora och vinna, med utveckling i fokus.

För våra förtroendevalda, anställda, ledare i idrottsföreningar:

  • Alltför mycket resurser läggs på bestraffningsärenden och samtal med missnöjda tränare, föräldrar och andra vuxna.
  • Ideella ledare utsätts för press från föräldrar och förlorar tid och glädje på att "ta hand om vuxnas beteende" i samband med träning och match istället för att utveckla och glädja barnen.
  • Vanligaste anledningen till att unga domare slutar döma är för att de utsätts för trakasserier, hot och deras "arbetsmiljö" är inte en trygg och utvecklande miljö. De är fortfarande barn även om de är domare.

För våra vuxna supporters:

  • Engagera er i föreningarna som ideella ledare, funktionärer, styrelseledamöter och "heja-på-are".
  • Vi uppmuntrar och välkomnar er att själva idrotta - låt barnens idrott vara barnens idrott.
  • Ta del av de utbildningar som erbjuds.

Inom fotbollen finns det olika värdegrunder för att få en schysst och ren sport. Här presenterar vi de rättesnören som vi rekommenderar att följa.

Läs mer om barnens idrott på RF-SISU Stockholms hemsida och Barnens idrott bloggen.
Gör testet: Hur är du mot barn som idrottar?

Läs gärna också RF:s sida om riktlinjer för barn- och ungdomsidrott eller ladda ner hela dokumentet

Vid eventuella frågor kontakta: