Styrelseforum – träffarna för förtroendevalda

Varje år i månadsskiftet januari/februari sedan 2017 kallar StFF förtroendevalda i förbundets föreningar till Styrelseforum (tidigare Obligatoriska träffar). I samarbete med RF-SISU Stockholm ges styrelseanpassad information om vad som händer i Stockholmsfotbollen kopplat till förenings-, fotbolls- och förbundsutveckling. Det handlar också om samtal och erfarenhetsutbyte kring ämnen som är aktuella för föreningarna i respektive zon. Dessa samtal bygger på önskemål från deltagande föreningar och ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

2023 genomfördes träffarna den 23 januari – 2 februari. Mötena var digitala och genomfördes i Teams.

Program:

 • 18:00 
  Svensk Fotboll och Stockholmsfotbollens strategi framåt, 
  Trender i Stockholmsfotbollen
  Tävling - Föreningscertifikatet och filmning av matcher
  Nyheter 2023 - Fotbollsutvecklare I Förening (FU IF), Nya Diplomerad förening, Projektstöd IF
  Övrigt – Arbetsmiljö
 • 19.00 – Paus
 • 19:15"Snacka fritt" - Samtal under en timme kring aktuella ämnen i zonen.
 • 20.15 – Slut för idag

Varför hålls Styrelseforum?

För att kunskap om SvFF:s & StFF:s strategier och den hjälp som finns att få i detta arbete ska spridas till alla som är i position att ta strategiska beslut för föreningarnas verksamhet, d.v.s styrelseledamöter, har vi på StFF beslutat att denna årliga träff är obligatoriska för föreningars förtroendevalda för att kunna ta del av Projektstöd IF (tidigare Idrottslyftet).

Se bildspelet från Styrelseforum 2023
Läs artikeln om de Obligatoriska träffarna 2022
Läs artikeln om de Obligatoriska träffarna 2021

Vid eventuella frågor kontaktar du: