Obligatoriska träffar

Varje år i månadsskiftet januari/februari kallar StFF förtroendevalda i förbundets föreningar till obligatoriska träffar. Träffarna sker zonvis och i samarbete med RF-SISU Stockholm ges information om ämnen av stort värde för föreningarnas styrelser i deras strategiska arbete. Det handlar också om samtal och erfarenhetsutbyte kring ämnen som är aktuella för föreningarna i respektive zon. Dessa samtal bygger på önskemål från deltagande föreningar och ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet i varje zon.

2021 genomfördes träffarna den 25 januari – 22 februari och programmet innehöll information om StFF:s prioriterade strategi ”Bättre matchmiljö” med presentation av ”tänket” och tillhörande aktiviteter under året.

RF-SISU Stockholms presenterade Trygg Idrottsmiljö och arbetet med att utbilda värdegrundscoacher i föreningen. Det blev också en presentation av Projektstöd IF från respektive organisation. Den tredje punkten på programmet var information om StFF:s förslag till årsmötet den 9 mars. Träffarna avslutades med samtal kring ämnen valda av närvarande föreningar.

Läs artikeln om de Obligatoriska träffarna 2021

Vid eventuella frågor kontaktar du:

Anmäl dig till årets träff i din zon

Träffen hålls den 25 januari i Teams. Anmäl dig här!

Träffen hålls den 25 januari i Teams. Anmäl dig här!

Träffen hålls den 27 januari i Teams. Anmäl dig här!

Träffen hålls den 28 januari i Teams. Anmäl dig här!

Träffen hålls den 28 januari i Teams. Anmäl dig här!

Träffen hålls den 1 februari i Teams. Anmäl dig här!

Träffen hålls den 1 februari i Teams. Anmäl dig här!

Träffen hålls den 2 februari i Teams. Anmäl dig här!

Träffen hålls den 3 februari i Teams. Anmäl dig här!

Träffen hålls den 4 februari i Teams. Anmäl dig här!