Obligatoriska träffar

Varje år i månadsskiftet januari/februari kallar StFF förtroendevalda i förbundets föreningar till obligatoriska träffar. I samarbete med RF-SISU Stockholm ges information om ämnen av stort värde för föreningarnas styrelser i deras strategiska arbete. Det handlar också om samtal och erfarenhetsutbyte kring ämnen som är aktuella för föreningarna i respektive zon. Dessa samtal bygger på önskemål från deltagande föreningar och ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

2022 genomförs träffarna den 24 januari – 3 februari, kl.18.00-20.15. Mötena är digitala och kommer att genomföras i Teams.

Program:

  • 18:00    StFF:s prioriterade strategi ”Bättre matchmiljö” och Ännu bättre ledare med presentation av ”tänket” och tillhörande aktiviteter under 2022.

    Anläggning – Inför valet 2022

    Projektstöd IF – Presentation av respektive organisations upplägg och paket

  • 19:00    Paus

  • 19:15    ”Snacka fritt” – Samtal kring för zonen viktiga ämnen

  • 20.00    Återkoppling

  • 20.15    Slut för idag

Läs artikeln om de Obligatoriska träffarna 2022
Läs artikeln om de Obligatoriska träffarna 2021

OBS: Har du inte möjlighet att gå på föreslaget datum finns nedan anmälningslänkar till övriga zoners träffar.

Vid eventuella frågor kontaktar du:

Anmälan till 2023-års träffar öppnar i december

Träffen hålls den 24 januari i Teams. Anmäl dig här!

Träffen hålls den 26 januari i Teams. Anmäl dig här!

Träffen hålls den 31 januari Teams. Anmäl dig här!

Träffen hålls den 1 februari Teams. Anmäl dig här!

Träffen hålls den 3 februari i Teams. Anmäl dig här!