Fotbollsutvecklare i föreningen (FU IF)

Rollen fotbollsutvecklare ska bidra till en optimal spelarutvecklingsmiljö i alla fotbollsföreningar och därmed uppnå svensk fotbolls strategiska inriktningar. Fotbollsutvecklarens huvudsakliga uppdrag är att främja spelarutbildingen i förening genom att utbilda och hjälpa föreningarnas ledare. Detta görs genom att verka för implementering av spelarutbildningsplanen, spelformerna och tränarutbildningen i föreningarnas verksamhet med fokus på överföringen från teori till praktik. Något som vi kallar Fotbollsutvecklare i föreningen eller kort och gott FU IF.

Varje förening bör ha en fotbollsutvecklare, om klubben ännu inte har någon finns möjligheten att söka medel genom Projektstöd IF för att komma igång med fotbollsutveckling i föreningen.

I den nya spelarutbildningsplanen (SUB 2.0) ska fotbollsutvecklaren bidra till en optimal spelarutvecklingsmiljö i alla fotbollsföreningar och därmed uppnå svensk fotbolls strategiska inriktningar.

FU IF betyder fotbollsutvecklare i förening och varje förening bör definiera vad de vill FU IF ska vara och utföra i deras idrottsförening.

Fotbollsutvecklarorganisationen är den struktur föreningen väljer att arbeta i deras föreningsmiljö. Detta är viktigt för enklare uppföljning av aktiviteter och förståelse av utformning av arbetet i klubben samt för att StFF ska ha en mottagare i föreningen.

Föreningen ansöker projektstödsmedel för uppstart av Fotbollsutvecklarorganisationen.

Föreningen erhåller Projektstöd om 10 000 kr.

Utbetalning sker efter att Fotbollsutvecklaren (alt. kontaktperson/samordnare) deltagit och presenterat föreningens organisationsstrategi gällande ”FU IF” vid det första obligatoriska mötet under året.

Kriterier:

  • Föreningen har upprättat en organisationsstruktur för Fotbollsutvecklaren/-arna.
  • Föreningen har förmedlat namn på fotbollsutvecklaren alternativt kontaktperson/samordnare för fotbollsutvecklarorganisationen till StFF.
  • Fotbollsutvecklaren (alt. kontaktperson/samordnare) deltar på 2 obligatoriska centrala möten under 2023.

Ansvarig på StFF: 

Förening som uppfyller kriterierna i ”Kickstartspaketet” kan söka medel för genomförandet av aktiviteter enligt nedan i sin fotbollsutvecklarorganisation (upp till 20 000 kr).

Föreningen skapar/ uppdaterar/ tillämpar en

  • Spelarutbildningsplan
  • Ledarförsörjningsplan
  • Ledarutbildningsplan

Föreningen genomför aktiviteter och insatser

Exempel på aktiviteter:

  • Fotbollens Spela Lek och lär*
  • Spelformsutbildningar*
  • Tränings- och matchbesök**
  • Arrangerar fotbollsskolan ”Lira blågult”

* Antal tillfällen och närvarolista skall redovisas i återrapporten
** Antal genomförda besök skall uppges i återrapporten

Ansvarig på StFF: 

Läs om Lönsboda GoIF som har testat FU IF

Vid eventuella frågor, kontakta: