Forum

Stockholms Fotbollförbund uppfattar med glädje en stor vilja bland våra föreningar att utveckla och påverka. Med det följer behovet av ett forum för diskussion. Med anledning av detta har riktade mötesforum skapats.

StFF tar del av många fotbollsutvecklingsfrågor; vid utbildningar och fortbildningar medan andra kommer via inspel spontant, i olika interna och externa möten eller genom föreningsbesök. Fotbollsavdelningen vill vara såväl proaktiva som kommunikativa varför vi gärna besöker, bjuder in och träffar föreningar och föreningsledare så ofta som möjligt.

Fotbollsforum

Till Fotbollsforumen bjuds distriktets föreningar in i fem olika grupper; Alliansföreningarna (flickor respektive pojkar), 20 största pojkföreningarna, 15 största flick- och damföreningarna, föreningar i storleksordningen 21-40 samt föreningar i storleksordningen 41-60. Målgrupperna för forumen är föreningschefer, sportchefer, utbildningsansvariga eller personer med motsvarande roll i föreningen.

Läs mer om Fotbollsforum

Barn- och ungdomskonferensen (BUK)

Ett annat forum för att utveckla sporten är Barn- och ungdomskonferensen vars premiär var i slutet av augusti 2021. BUK riktar sig till föreningschefer, anställd personal, sportchefer, akademichefer och fotbollsansvariga.

Läs mer om Barn- och ungdomskonferensen

Styrelseforum

Obligatoriska träffar var det tidigare namnet på detta forum och innan dess benämndes det som zonträffar. Styrelseforum är mötesplatsen för förtroendevalda som äger rum i slutet av januari och början av februari. Syftet med träffarna är att StFF och RF-SISU Stockholm ska informera om viktiga saker för föreningarna att ha koll på i sitt strategiska arbete, men även att föreningarna ska få möjlighet till samtal kring gemensamma utmaningar/samarbeten med föreningar i sitt närområde.

Läs mer om Styrelseforum

Frukostmötet

Frukostmötet har utvecklats från att vara ett informationsmöte i Stockholms FF:s kanslilokaler, till en dagkryssning på en båt, till att äga rum på en kursgård under ett helt dygn. Mötet vänder sig till de anställda i föreningarna och hålls under den mörka tiden på året, efter höstsäsongen och innan vårsäsongen.

Läs mer om Frukostmötet

Fotbollsutvecklare

Fotbollsutvecklare ska bidra till en optimal spelarutvecklingsmiljö i alla fotbollsföreningar och därmed uppnå svensk fotbolls strategiska inriktningar. Fotbollsutvecklarna i våra föreningar får ett par gånger per år chansen att ta del av nya rön, uppdateringar och vidareutbildning för att uppnå syftet med sin roll.

Läs mer om Föreningsutvecklare

Fotbollssymposium riktat till kvinnor

Med start i början av 2020 har StFF initierat flera tillfällen för tränare att utveckla sina kunskaper. I februari hölls det första tränarsymposiet med både kvinnor och män. 2021 satte pandemin stopp för ett nytt. 2022 lades riktning om och ett unikt Fotbollssymposium riktat till kvinnor såg sitt ljus.

Läs mer om Fotbollssymposiet

Dessutom finns Årsmötet och Representantskapet, men det är mer stadgeenliga möten.

Vid eventuella frågor om forumen, kontakta: