Föreningsutvecklingskommittén

Föreningsutvecklingskommittén (FUK)

Mattias Lindström, ordförande, e-post
Pernilla Gefvert, ordförande, e-post
Lars-Erik Karlsson
Magda Sandgren
Collins Luthor Zola
Malin Wiklund
Catharina Conrad

Sekreterare: