Föreningsutvecklingskommittén

Föreningsutvecklingskommittén (FUK)

Mattias Lindström, ordförande, e-post
Lars-Erik Karlsson
Tess Fremin
Robert Frinell, adj

Sekreterare: