Föreningsutvecklingskommittén

Föreningsutvecklingskommittén (FUK)

Mattias Lindström, ordförande, e-post
Lars-Erik Karlsson
Malin Wiklund
Mats Lundholm, adj
Urban Helsing, adj

Sekreterare: