En bättre väg Stockholm

En bättre väg är SvFF:s satsning för att skapa en meningsfull fritid för fler barn och unga och för att stärka fotbollens närvaro i de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta. En bättre väg arbetar för att människor som är bosatta i utsatta områden ska kunna vara en del av svensk fotboll.

Initiativet genomförs i samarbete med Riksidrottsförbundet (Idrottsklivet), Folksam, ICA och Svenska Spel som tillsammans har stöttat med över 17 miljoner kronor. Satsning bygger på att föreningar i områdena får möjlighet att arvodera personer som åtar sig dessa roller. Viktigt är att det är personer med förankring i områdena. Genom initiativet har vi möjlighet att rikta resurserna till en prioriterad del av svensk fotboll som har ett stort behov av stöd och resurser för att utvecklas.

Två huvudroller

En bättre väg baseras på svensk fotbolls koncept för föreningsutveckling som kallas för Kvalitetsklubb. Kvalitetsklubb består av fokusområdena vår förening - våra spelare - våra ledare - våra resurser.

För att på bästa sätt arbeta med En bättre vägs fokusområden har två nyckelfunktioner identifierats:

  • Föreningsutvecklare
  • Fotbollsutvecklare 

Dessa roller saknas många gånger i föreningar i utsatta områden idag. Det leder till att föreningarna har sämre förutsättningar att organisera sig, når färre ledare och har svårt att komma i gång med verksamhet för barn och ungdomar som bor i områdena.

Föreningsutvecklaren kommer arbeta mot fokusområdena ”vår förening” och ”våra resurser”. Fotbollsutvecklaren arbetar mot fokusområdena ”våra ledare” och ”våra spelare”.

Föreningsansökan

Vissa kriterier måste uppfyllas för att en förening ska kunna ta del av En bättre väg Stockholm:

  • Vara verksam i ett prioriterat område, ha en bas i området.
  • Ska ha en fotbollsutvecklare och föreningsutvecklare för att på så sätt få med alla fokusområden inom Kvalitetsklubb.
  • Ha ett engagemang i området och vilja att delta i förbundets forum och träffar.
  • Bedriva verksamhet för både flickor och pojkar, 7-25 år.

Målet

Den övergripande målsättning är att öka:

  • Antalet ideella tränare/ledare
  • Antalet utbildade tränare/ledare
  • Antalet pojkar/flickor som spelar fotboll
  • Antalet välorganiserade fotbollsföreningar

Vid eventuella frågor, kontakta: