Tillsammans för ett bättre matchklimat

Svensk fotboll är överens: vi ska tillsammans verka för ett bättre matchklimat på alla nivåer. Från de allra yngsta som spelar sina första matcher till elitmatcherna som spelas inför tiotusentals supportrar på läktarna.
– Alla behöver gemensamt ta ansvar för trygghet både på planen och utanför. Även om det stora flertalet av de matcher som spelas - var femte match som spelas i Sverige är en match i S:t Eriks-Cupen - är utvecklande och med god stämning på och runt planen, så ser vi också att antalet bestraffningsärenden ökar och det sker grövre förseelser allt lägre ner i åldrarna. Det kan vi aldrig acceptera, säger StFF:s ordförande Lars Ekholmer.

Bara under de inledande matchhelgerna i april har 55 disciplinärenden rapporterats till StFF och vi har haft polisinsatser i samband med matcher.

Det är en helt oacceptabel utveckling och vi har nolltolerans kring våld på och utanför planen. Vi strävar efter ett tryggt matchklimat som får oss är en självklarhet. För att säsongen ska genomföras på bästa möjliga sätt, påminner vi om att fotboll bör innebära glädje – för alla.

Svensk fotboll kommer gemensamt att manifestera för ett bättre matchklimat med avstamp i två helger under året. Under helgerna 18-19 maj samt 7-8 september kommer svensk fotboll att på olika sätt samlas kring arenor, anläggningar och fotbollsplaner för att verka för ett bättre matchklimat.

Vi uppmanar våra föreningar att göra gemensam sak med StFF och övriga distrikt, genom att under matchklimathelgerna samt löpande uppmärksamma det viktiga i ett positivt matchklimatet. Arbeta proaktivt med frågan och agera när spelare, ledare och åskådare går över gränsen.

Låt oss tillsammans ta ansvar och visa att vi är ledstjärnan inom idrotten. Tillsammans visar vi respekt och medmänsklighet på och utanför planen. Kan vi vuxna ta detta ansvar så vet vi att våra barn inte gör som vi säger, utan de gör som vi gör.

Lars Ekholmer, ordförande Stockholms Fotbollförbund

Kenneth Öberg, förbundschef Stockholms Fotbollförbund

Läs även om matchklimathelgen hos Svenska FF

Material som kan användas för kommunikation till matchmiljöhelgen:

Läs om matchklimathelgen den 18-19 maj 2024

Fotbollsklimatet

Majoriteten av alla matcher som spelas har en god matchmiljö och det finns många ideella krafter och positiva händelser att uppmärksamma. Vi vill genom Fotbollsklimatet skaffa mer insikt, kunskap och uppfattning om såväl positiva som negativa händelser för att få en tydligare bild om matchmiljön runt om i landet. 

Bidra genom att dela din personliga upplevelse av matchen du sett med några enkla knapptryck i appen Min Fotboll.

Så går det till

Efter avslutad match skickas en pushnotis ut i appen Min Fotboll till alla som följer de aktuella lagen och befinner sig på arenan. Följaren uppmanas att svara på en kort enkät i appen med frågor avseende matchmiljön och dela sin uppfattning om matchen. Detta avser pojk- och flickmatcher i distriktsserierna i åldrarna 10-19 år. 

Alla svar kommer mottas av Svenska Fotbollförbundet.  Läs mer

Vid eventuella frågor, kontakta: