Kvalitetsklubb

Svensk fotboll vill genom Kvalitetsklubb sätta fokus på vikten av att vi skapar en föreningsmiljö där barn och ungdomar har roligt, är trygga, mår bra och får lära sig fotboll. Med Kvalitetsklubb får din förening verktyg, stöttning och motivation att komma ännu längre i det arbetet - och bli den bästa föreningen för era medlemmar.

Hur fungerar Kvalitetsklubb?

Svenska FF har identifierat ett antal fokuspunkter som tillsammans beskriver en bra fotbollsförening. Kopplat till alla fokuspunkter finns checklistor för er förening att gå igenom och bocka av i takt med att era bevis godkänns.

Fokuspunkterna är sorterade i fyra områden:

Hur börjar vi?

Först gör ni en enkät med Klubbkollen för att få en nulägesbild av var er förening står idag inom de olika områdena. När ni sedan vill börja arbeta med era olika utmaningar går ni med i Kvalitetsklubb. Med hjälp av distriktet analyserar ni resultaten från enkäterna och tar tillsammans fram en handlingsplan inom de fyra fokusområdena. Genom verktyget har ni sedan löpande dialog med ert distriktförbund som stöttar, granskar och godkänner era steg att komma vidare i processen att bli en fullvärdig Kvalitetsklubb.

Vi vill använda Klubbkollen i vår förening!

Nyfiken på enkätfrågorna?

Ta en titt på enkäterna redan nu (OBS! inga svar registreras):

Vid eventuella frågor, kontakta: