Hälsa

Som aktiv kan du påverka både din egen och andras hälsa på olika sätt. Här hittar du stöd i hur du kan förebygga skador och agera när skador uppstår. Det finns även information om antidopingarbetet inom svensk fotboll.