Frågor och svar

Starta en förening

Kalla alla intresserade till ett bildandemöte. Där beslutar ni att starta en förening samt bestämmer vad föreningen ska heta och ha för inriktning (ex.  ungdomsfotboll) väljer en interimsstyrelse (gäller till nästa årsmöte) och antar stadgarna för föreningen.

Läs mer om att starta en förening

Svenska FF:s hemsida hittar du hur man går tillväga för att söka medlemsskap.

Värdegrund och policy

  1. Ja, medlemskapet hos RF och SvFF kräver att föreningen har en värdegrund som bygger på idrottens gemensamma värdegrund.
  2. En välarbetad värdegrund och policy är en hjälp för föreningen när olika beslut ska tas samt reglerar hur medlemmarna ska vara mot varandra.
  3. I olika policys regleras hur föreningen hantera kriser m.m..

Läs mer om värdegrund

Föreningsrätt

Ja, alla idrottsföreningar som är medlemmar i RF och SvFF måste vara öppna föreningar vilket innebär att alla som vill ha rätt att bli medlem. Endast om det finns mycket starka skäl att misstänka att den sökande kommer att motarbeta föreningen kan en medlemsansökan nekas.

  1. Den som är medlem i föreningen har rätt att deltaga i föreningens verksamhet och sammankomster, dock kan ingen kräva att exempelvis få spela i representationslaget.
  2. Medlemmar har rätt att delta på årsmöten och rösta på dessa.
  3. Medlemmar har skyldighet att följa föreningen riktlinjer och policys samt betala avgifter.

Ja, ledaruppdraget är ett förtroendeuppdrag och om inte föreningen har förtroende för ledare upphör uppdraget. Är ledaren medlem kan ledaren fortsätta att vara medlem även om ledaruppdraget inte är kvar.

Stadgar

Kort sagt är stadgarna föreningens lagar där olika paragrafer reglerar hur man hanterar olika situationer som ex medlemskap, styrelse m.m. samt anger föreningens ändamål (varför föreningen finns) och vem som får rösta på årsmöten.

Längst ner på den här sidan hittar du en mall för stadgar

För att erhålla medlemskap i Svenska Fotbollförbundet och Stockholms Fotbollförbund måste föreningen ha stadgar som baseras på Riksidrottsförbundets normalstadgar för en idrottsförening.

Om föreningen vill ändra eller bredda sin inriktning ska stadgarna ändras. Detta gäller även de eventuella ändringar som Riksidrottsförbundet gör av normalstadgarna. Dessa ändringar ska beslutas av medlemmarna på ett årsmöte eller ett extra årsmöte.