Söka medel

Projektstöd IF 2022/2023

Riksidrottsförbundet och Svenska FF har beslutat om två inriktningar på projekt föreningarna kan söka pengar till i sökmodulen på IdrottOnline.

Satsningar som kan beviljas är:

 • att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar
 • att göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper. 

Det andra prioriterade området är Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer för barn och ungdomar 7-25 år.

 • att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar
 • att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
 • att köpa in material eller anpassa idrottsytor efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten
 • idrottsspecifika utbildningar - aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller kompetenshöjande mötesplatser riktade till aktivitetsledare.

Projektstöd IF får ej användas till:

 • Material till ordinarieverksamhet
 • Lägerverksamhet
 • Individuella kostnader till exempel en persons medlems- eller träningsavgift

Eget projekt eller StFF:s paket

Som tidigare år erbjuder StFF ett antal färdiga utbildningspaket, men föreningen har även möjlighet att ansöka om ett eget utformat projekt för att utveckla Stockholmsfotbollen.

Föreningen har möjlighet att ansöka om ett eget utformat projekt. Projektet kan vara helt utifrån en egen idé eller en utbildning som finns inom Stockholms Fotbollförbunds verksamhet men som inte redan ligger som utbildningsprojekt.

I ansökan ska föreningen beskriva syfte, mål och genomförande där det tydligt framgår hur ni har tolkat RF:s och SvFF:s inriktning för Projektstöd IF 2022/2023. 

Ansvarig på StFF:

Den gemensamma utbildningen alla tränare börjar med. Ansökan avser 1 utbildning (1 dag + webb + 1 dag) för upp till max 24 deltagare. Sökande förening bokar in datum för tillfället i dialog med ansvarig på StFF.

Föreningen erhåller Projektstöd om 43 000 kr.

Stockholms Fotbollförbund fakturerar utbildningskostnaden på 39 100 kr. Resterande medel används av föreningen som stöd för övriga omkostnader (plan, lokal, förtäring etc.).

Läs mer om arrangerandet av SvFF D

Kontakta ansvarig på StFF för att boka in datum för utbildningen:

I den nya spelarutbildningsplanen (SUB 2.0) ska fotbollsutvecklaren bidra till en optimal spelarutvecklingsmiljö i alla fotbollsföreningar och därmed uppnå svensk fotbolls strategiska inriktningar.

FU IF betyder fotbollsutvecklare i förening och varje förening bör definiera vad de vill FU IF ska vara och utföra i deras idrottsförening.

Fotbollsutvecklarorganisationen är den struktur föreningen väljer att arbeta i deras föreningsmiljö. Detta är viktigt för enklare uppföljning av aktiviteter och förståelse av utformning av arbetet i klubben samt för att StFF ska ha en mottagare i föreningen.

Föreningen ansöker projektstödsmedel för uppstart av Fotbollsutvecklarorganisationen.

Föreningen erhåller Projektstöd om 10 000 kr.

Utbetalning sker efter att Fotbollsutvecklaren (alt. kontaktperson/samordnare) deltagit och presenterat föreningens organisationsstrategi gällande ”FU IF” vid det första obligatoriska mötet under året.

Kriterier:

 • Föreningen har upprättat en organisationsstruktur för Fotbollsutvecklaren/-arna.
 • Föreningen har förmedlat namn på fotbollsutvecklaren alternativt kontaktperson/samordnare för fotbollsutvecklarorganisationen till StFF.
 • Fotbollsutvecklaren (alt. kontaktperson/samordnare) deltar på 2 obligatoriska centrala möten under 2023.

Ansvarig på StFF: 

Förening som uppfyller kriterierna i ”Kickstartspaketet” kan söka medel för genomförandet av aktiviteter enligt nedan i sin fotbollsutvecklarorganisation (upp till 20 000 kr).

Föreningen skapar/ uppdaterar/ tillämpar en

 • Spelarutbildningsplan
 • Ledarförsörjningsplan
 • Ledarutbildningsplan

Föreningen genomför aktiviteter och insatser

Exempel på aktiviteter:

 • Fotbollens Spela Lek och lär*
 • Spelformsutbildningar*
 • Tränings- och matchbesök**
 • Arrangerar fotbollsskolan ”Lira blågult”

* Antal tillfällen och närvarolista skall redovisas i återrapporten
** Antal genomförda besök skall uppges i återrapporten

Ansvarig på StFF: 

Stockholms Fotbollförbund har inför 2023 möjliggjort verksamhetsstöd för uppstart av parafotboll i våra föreningar.

Varför Parafotboll?

Parafotboll är fotboll för personer med funktionsnedsättning. Parafotboll ger barn, ungdomar samt vuxna en möjlighet att få uppleva hur det är att spela tillsammans i ett lag, att arbeta mot ett gemensamt mål och att bjuda på sig själv till sina lagkamrater. Det är en chans att skaffa nya vänner och ha roligt och inte minst utveckla sig själv som människa.

Följande målgrupper finns inom parafotbollen:

 • personer med intellektuella funktionsnedsättningar
 • personer med rörelsenedsättningar
 • personer med synnedsättningar
 • till viss del även personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 

Läs mer om Parafotboll

Förslag på vad medel kan användas till

 • Ledarutbildning
 • Barn- och ungdomsfotboll
 • Seniorfotboll
 • Uppsökande verksamhet
 • Transport
 • Material

Föreningen erhåller Projektstöd om 10 000 kr för att starta processen.

För att erhålla bidraget krävs det att ni genomfört minst 8 aktivitetstillfällen/träffar.

Ansvarig på StFF: 

Fristående tilläggsutbildning för ledare som genomfört Tränarutbildning C eller SvFF D. Ansökan avser 1 kurs för upp till max 24 deltagare.

Sökande förening bokar in datum för tillfället i dialog med ansvarig på StFF. Då kommer vi även överens om det antal platser föreningen har tillgång till (upp till 18). 

Föreningen erhåller Projektstöd om 18 000 kr
Stockholms Fotbollförbund fakturerar utbildningskostnaden på 16 000 kr.
Resterande medel används av föreningen som stöd för övriga omkostnader (plan, lokal, förtäring etc.).

Läs mer om arrangerandet av Målvaktstränarutbildning D

Kontakta ansvarig på StFF för att boka in datum för utbildningen:  

Diplomerad förening kan beskrivas som en paketering av fotbollens föreningsutveckling där det har skapats en struktur för föreningar att arbeta med sin utveckling. Svensk fotboll har identifierat ett antal målbilder som tillsammans beskriver en bra fotbollsförening. Utifrån dessa målbilder har det sedan skapats ett antal kriterier för föreningar att arbeta med.

Varför Diplomerad förening?

Svensk fotboll vill genom lanseringen av Diplomerad förening sätta fokus på vikten av att vi skapar en föreningsmiljö där barn och ungdomar har roligt, är trygga, mår bra och får lära sig fotboll.

Därför är det viktigt att föreningen har en väl fungerande organisation, utbildade ledare, en levande policy och en spelarutbildningsplan som ligger till grund för arbetet. På så vis skapar vi attraktiva föreningar där alla vill vara med!

Läs mer om Diplomerad förening

Föreningen erhåller Projektstöd om 2 500 kr för att starta processen
Svenska Fotbollförbundet fakturerar 2 500 kr årligen för att föreningen har tillgång till bl.a. processtödet.

Kontakta ansvarig på StFF:  

Föreningen utser en ”trivselansvarig” för sina hemmamatcher på sin huvudsakliga hemmaarena för ungdomsmatcher i S:t Eriks-Cupen.

Uppgifter för trivselansvarig kan vara följande:

 • Stötta domarna innan, under och efter matcher.
 • Välkomna bortalagen och dess supportrar till arenan.
 • Informera bortalagen och dess supportrar om vilka regler som gäller på denna idrottsplats.
 • Dela ut ”Fair Play” kort till lagen och dess supportrar.
 • Säga ifrån när Fair Play inte efterlevs, både vad gäller hemma och bortalag.
 • Vara allmänt behjälplig på idrottsplatsen för frågor.
 • Rapportera in till StFF via mail vid ev. avvikelser.

Krav:

 • För att ni som förening ska kunna söka och ta del av detta paket behöver ni ha en trivselansvarig närvarande på minst 20 av föreningens hemmamatcher.
 • Trivselansvarig ska befinna sig ute vid planerna, inte på annan plats på arenan.
 • Det ska klart framgå vem som är trivselansvarig, t.ex. genom att bära en väst framtagen av StFF.
 • Trivselansvarig får inte ha någon roll eller vara förälder i laget som spelar.
 • Minst en person i föreningen måste genomgå en timmes digital utbildning om vad rollen som trivselansvarig innebär.

Föreningen kan söka Projektstödsmedel om max 15 000:- (kan variera p.g.a. antal matcher/helger).

Föreningen erhåller även 100st Fair Play-kort med klubbmärke och två västar med ”Trivselansvarig” på ryggen.

Ansvarig på StFF: 

OBS! Ej sökbar i IdrottOnline – söks via Kicki Bellander

Vi har många engagerade och fokuserade unga ledare i Stockholms fotbollsföreningar. Syftet med detta utbildningspaket är bl.a. att få fler ungdomar att stanna kvar inom den organiserade idrotten genom att erbjuda utbildning och möjlighet till ledaruppdrag. Det handlar också om att skapa nätverk för större trygghet och gemenskap och visa att föreningen satsar och tror på sina unga ledare. Det handlar också om att hos unga ledare skapa en bredare kunskap och ett intresse för ledarskap och ungdomspåverkan. Utbildningen baseras på StFF:s förslag om utbildning.

 1. Fotbollens spela, lek och lärObligatorisk – Deltagarna får kunskap om fotbollens grunddokument i kombination om grundläggande kunskaper i ledarskap för barn och ungdomar.
 2. Föreningslära Bas – Deltagarna får kunskap om hur en förening fungerar och hur den demokratiska gången ser ut. Vad finns det för ramar i grunden som man som medlem ska ta hänsyn till och hur kan jag vara med och påverka föreningens verksamhet.
 3. Gruppdynamik/samarbete i grupp – Deltagarna får möjlighet att på olika sätt lära känna sig själva och varandra och därigenom öka förståelsen för att det är bra med olikheter och att alla är viktiga. De kommer att stärka varandra och sig själva. Hur kan vi bli en starkare grupp tillsammans? Hur kan varje individ bli starkare i gruppen? Hur skapar vi tillsammans en utvecklande, trygg och stimulerande miljö för oss som ledare men också på de grupper/lag, spelare och individer som kursdeltagarna möter i sitt uppdrag som tränare/ledare.
 4. Hållbart Ledarskap – Vikten av att som ledare kunna leda och ta hand om sig själv för att må bra över tid – Ledarens hälsa, välbefinnande och motivation är viktiga förutsättningar för att individen ska fungera i sin roll som ledare för sina spelare men också för att fungera bra i ett ledarteam.
 5. Förebild – Min väg – Inspiration – Gott exempel – Ung ledare som idag på något sätt är aktiv och anställd inom fotbollen i Stockholm. Hur har hen tagit sig dit och vad kan vara bra att ha med sig i ryggsäcken.
 6. Värdegrund i Ledarskapet – (Normkritik/Jämställdhet) Vilken betydelse har normer, jämställdhet och jämlikhet för fotbollen? Hur kan jag leda mig själv och andra utifrån de normer och värderingar jag har. Är det viktigt för mitt ledarskap att jag är normkritisk och hur kan jag som ung ledare bidra till en mer jämställd och jämlik fotboll?

Vår förhoppning är att ni under ett år har ca sex träffar och då väljer minst tre av ovanstående.
Resten av utbildningarna väljer och planerar ni för själva (gärna i samarbete med StFF och RF-SISU Stockholm). Ni kan absolut välja alla sex föreslagna ovan.

Har föreningen unga ledare som ni vill utbilda och utveckla som individer så är detta ett paket för er. Här kan ni skapa en samlad, längre utbildning med fler tillfällen som vänder sig till föreningens unga ledare.

Föreningen söker detta paket, får besök av ansvarig tjänsteman på StFF för att tillsammans planera genomförandet. Det går även utmärkt att samarbeta med andra närliggande föreningar i detta paket.

Föreningen erhåller bidrag om max 45 000 kr

Föreningen fakturerar Stockholms FF hela utbildningskostnaden.

Kontakta ansvarig på StFF för att boka in datum för utbildningen:  

 

OBS! Ej sökbar i IdrottOnline – söks via Kicki Bellander

För elfte året i rad arrangerar Stockholms FF en längre central utbildning för unga ledare i åldern 16-19 år.

Unga ledare som vill fördjupa sig och lära sig mer om hur idrotten och fotbollen är organiserad och hur de som unga kan påverka. Det handlar också om att utveckla sitt eget ledarskap och skapa trygga och utvecklande idrottsmiljöer. Syftet med detta utbildningspaket är bl.a. att få fler ungdomar att stanna kvar inom den organiserade idrotten genom att erbjuda utbildning och möjlighet till ledaruppdrag.

Det handlar också om att hos unga ledare skapa en bredare kunskap och ett intresse för ledarskap och ungdomspåverkan.

Utbildningen sker centralt på Stockholms Fotbollförbund eller via studiebesök hos t.ex. förening, SvFF och RF-SISU Stockholm. (Vi försöker i största möjliga mån kombinera utbildningstillfällen med studiebesök).

Målet med Framtidens Fotbollsledare är att deltagarna efter utbildningen fått fördjupad kunskap om:

 • vilka riktlinjer som styr idrotten och fotbollen
 • hur de kan skapa en trygg miljö genom sitt ledarskap 
 • hur en förening fungerar och hur de kan påverka

Utbildningarna under åtta månader är bl.a. Gruppdynamik/samarbete i grupp, Hållbart Ledarskap, Normkritiskt ledarskap, Guided Discovery, Värdegrundbaserat ledarskap 1 & 2, Idrottens strategier och Fotbollens, spela lek och lär, Idrottens Föreningslära och StFF:s Årsmöte (är under planering).

Mentorskap: Till varje deltagare knyts en mentor vars uppgift är att vägleda deltagaren utifrån dennes intressen och hjälpa personen att sätta upp mål för att nå dit han/hon önskar. Mentorn ska även samtala med adepten kring olika frågeställningar, ledarfilosofi och aktuella kurs- och utbildningsuppgifter.

Föreningen: Har en stor del i utbildningen genom att på hemmaplan vara mentor och ha kunskap om utbildningens gång och deltagarens engagemang. Men också för att hjälpa till med ”hemuppgifter” och vara stöd för att hen ska kunna delta på alla utbildningstillfällen.

Föreningen söker detta paket för en eller två deltagare (gärna en tjej och en kille).

Skicka in ansökan med deltagarens CV samt personliga brev senast den 30 april 2023 till Kicki Bellander.

Föreningen får under maj/juni besök av ansvarig tjänsteman på StFF för genomgång av utbildningen. På detta möte ska föreningens deltagare medverka.

Utbildningen är kostnadsfri 

Ansvarig på StFF:

OBS! Ej sökbar i IdrottOnline – söks via Robin Johansson

I Stockholms Fotbollförbunds distrikt råder stor brist på fotbollsanläggningar för barn och ungdomar. Distriktet omfattar 22 kommuner och behovet kan se olika ut mellan kommunerna. För att ta fram ett verkligt behov baserat på antal fotbollsspelare i kommunen för åldersgruppen 7-20 år finns nu medel avsatta där föreningar i samarbete kan genomföra en behovsanalys baserad på aktuell och kommande fotbollsverksamhet i kommunen.

Vid uträkning av reellt behov av fotbollsanläggningar i en kommun ska beräkningarna innefatta antal fotbollsspelare, rekommenderade antal matcher och träningar per åldersgrupp baserade på SvFF riktlinjer samt lämpliga tränings- och matchtider för barn- och ungdomar i olika åldrar. Till det ska läggas planerad befolkningstillväxt i kommunen för att också förstå framtida behov.

Föreningar i samarbete kan söka Projektstödsmedel om 15 000 kr, för att genomföra en behovsuträkning i sin kommun. Behovsuträkningen ska ske i samarbete med StFF och av StFF utsedd aktör som genomför analysen.
I vår bedömning prioriteras ansökningar från föreningar som har sin verksamhet i kommuner med stort underskott av fotbollsyta och/eller har stor planerad befolkningstillväxt.

Ansökan skickas in av en (1) förening som får medel utbetalade för att täcka kostnaden för genomförd behovsanalys.

Kriterier:
När vi som förening ansöker och får ta del av detta paket åtar vi oss att:

 • Samarbeta med andra föreningar i kommunen för att bygga kunskap och skapa samsyn i hur behovet av fotbollsanläggningar ser ut.

Kontakta ansvarig på StFF: 

Sammanfattning av paketen i Projektstöd IF 2023.pdf

Medelshantering i IdrottOnline

Ansökan och återrapportering gällande projektstöd görs (under fliken "Idrottsmedel") i:

Alla ansökningar i IdrottOnline kräver att:

 1. Föreningen måste ha aktiverat sin klubbsida på IdrottOnline. Ni gör det här.
 2. Föreningen måste ha angett ordförande och kassör i medlemsregistret.
 3. Utöver ordförande och kassör kan en Idrottslyftsansvarig skicka in ansökan och måste då också vara registrerad i medlemsregistret.

Ansökan och beslut:

För att få ett snabbt beslut från StFF bör ni ansöka så snart som möjligt. Kom ihåg att fylla i önskat start- och slutdatum för ert projekt på ansökan. Vid StFF:s färdiga utbildningspaket måste ni även kontakta ansvarig på StFF:s kansli för att boka in datum för utbildningen.

Återrapporter:

OBS! Pengarna utbetalas efter att ni skickat in återrapporten, så se till att återrapportera direkt efter genomförd utbildning. Nya ansökningar (även för nästkommande år) godkänns inte förrän återrapporten är inskickad. Det är därför bra om ni har som rutin att skicka in den så snart som möjligt efter avslutat projekt så blir det enklare både för er och för oss.

Teknisk support:

Vid frågor angående IdrottOnline, inloggning och behörighet kontakta Idrottssupporten
Telefon: 08-699 61 50
Telefontid: mån-tor kl. 12.00–15.00

Frågor gällande projekt, genomförande eller annat angående innehåll kontakta: 

Stockholms Fotbollförbund har lanserat 50/50-fonden, ett initiativ som uteslutande vänder sig till tjejfotbollen i Stockholm. Huvudsamarbetspartner för initiativet är Ellevio som därmed tar ytterligare ett grepp i sin satsning på unga tjejer.

Stockholms FF och Ellevio har gemensamt beslutat att i samarbete dela ut ekonomiska bidrag till projekt i föreningar som verkar i distriktets verksamhetsområde. Stockholms FF:s styrka är att kunna dela ut det ekonomiska bidraget nära föreningen, vilket gör att hjälpen blir effektiv och anpassas till ändamålet. Stockholms FF:s strategiska fokusområde är att leverera visionen: "Så många som möjligt, så länge som möjligt". Det övergripande syftet med 50/50-fonden är att skapa en fond som stärker tjejfotbollen i distriktet, att få fler tjejer att spela fotboll oavsett social och ekonomisk bakgrund. Visionen med 50/50-fonden är: "Lika många tjejer som killar".

Exempel på ansökningar:

 • Projekt som syftar till att öka antalet fotbollsspelande tjejer från resurssvaga områden
 • Initiativ för att rekrytera och behålla fler tjejdomare
 • Initiativ för att rekrytera och behålla kvinnliga ledare
 • Projekt som stöttar idéer för att få fler tjejer att fortsätta spela fotboll

Vid eventuella frågor kontakta:

Besök vår samarbetspartner:

Ellevio - ditt elnätsbolag - vi tar elen hem till dig

UNGDOMSFONDEN 2023 ÄR STÄNGD! ALLA MEDEL ÄR UTDELADE.

Syftet med fonden är att barn ska kunna dela gemenskapen med sina kamrater i fotbollsföreningen på fritiden, oavsett social situation.

Exempel på beviljade ansökningar är:

 • träningssavgifter
 • träningskläder
 • övriga aktiviteter i fotbollsföreningen

Bidragen delas alltid ut med hänsyn till barnets bästa.

Fondens ändamål är:

 • att lämna individuellt ekonomiskt stöd till barn och ungdomar som deltar i Stockholms Fotbollförbunds medlemsföreningars aktiviteter
 • att bidraget lämnas ut till och med det år individen fyller 18 år
 • att bidraget får högst vara 1500 kronor per ansökan

För att kunna ta del av fondens medel ska den sökande fylla i en blankett och ange vad pengarna ska användas till. Det går bra att ansöka om pengar till träningskläder, cupavgifter eller andra kostnader förknippade med fotbollen.

Blanketten går att fylla i direkt på webben och mejlas in direkt efter att alla uppgifter fyllts i. Det går även att skicka blanketten till Stockholms Fotbollförbund per brev.

Ungdomsfonden 2023 är stängd!

Föreskrifter Ungdomsfonden.pdf

Vid eventuella frågor kontakta:

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns). 

Sista ansökningsdagar

Ansökan för våren: senast 25 augusti
Ansökan för hösten: senast 25 februari

Läs mer om LOK-stöd hos RF.

För att kunna utveckla en anläggning krävs oftas finansiering för att gå i mål med uppgiften. Det finns flera olika fonder att söka:

Svenska FF:s Anläggningsfond och Investeringsfond

RF:s anläggningsstöd    Broschyr

Allmänna Arvsfonden

Boverket

Energimyndigheten

SvFF i samarbete med Rexel AB Energi-initiativet