Söka medel

Projektstöd IF 2024/2025

Föreningar kan nu söka Projektstöd IF för att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet 7-25 år .

Syfte:
Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Målgruppen är barn och ungdomar 7–25 år.

Läs med om Strategi 2025

Mål: 
Målsättningen är att fler barn och ungdomar ges möjlighet och väljer att börja respektive fortsätta idrotta i förening.

Det finns tre områden som din förening kan söka stöd inom:  

Den första tränarutbildningen som är gemensam start för alla tränare. Ansökan avser 1 utbildning (1 dag + webb + 1 dag) för upp till max 24 deltagare. Föreningar som har bokat in datum för en SvFF D i dialog med ansvarig på StFF har här möjlighet att söka projektstöd för att finansiera utbildningen.

Föreningen erhåller Projektstöd om 39 000 kr. 

Stockholms Fotbollförbund fakturerar utbildningskostnaden på 39 000 kr. Föreningen står själva för övriga omkostnader (plan, lokal, förtäring etc.).

Alla 24 deltagare genomför utbildningen kostnadsfritt.

Ansvariga på StFF:

 

Föreningen utser en ”Matchklimatansvarig” för sina hemmamatcher på sin huvudsakliga hemmaarena för ungdomsmatcher i S:t Eriks-Cupen.

Uppgifter för matchklimatansvarig kan vara följande:

 • Stötta domarna innan, under och efter matcher.
 • Välkomna bortalagen och dess supportrar till arenan.
 • Informera bortalagen och dess supportrar om vilka regler som gäller på denna idrottsplats.
 • Dela ut Fair Play-kort till lagen och dess supportrar.
 • Säga ifrån när Fair Play inte efterlevs, både vad gäller hemma och bortalag.
 • Vara allmänt behjälplig på idrottsplatsen för frågor.
 • Rapportera in ev. avvikelser till StFF via mejl.

Krav: 

 • För att ni som förening ska kunna söka och ta del av detta paket behöver ni ha en matchklimatansvarig närvarande på minst 20 av föreningens hemmamatcher. För att få maximala 15 000:- behöver ni vara närvarande på minst 50 av föreningens hemmamatcher.
 • Matchklimatansvarig ska befinna sig ute vid planerna, inte på annan plats på arenan.
 • Det ska klart framgå vem som är Matchklimatansvarig, t.ex. genom att bära en väst framtagen av StFF. 
 • Matchklimatansvarig får inte ha någon roll eller vara förälder i laget som spelar.
 • Minst en person i föreningen måste genomgå en timmes digital utbildning om vad rollen som matchklimatansvarig innebär.  

Föreningen kan söka Projektstödsmedel om max 18 000: - (kan variera p.g.a. antal matcher/helger). 

OBS! Föreningen erhåller 18 000:- som max, men kommer också bli fakturerade 3 000:- för västar och trivselkort. Föreningen erhåller som max 15 000:- för själva jobbet som Matchklimatansvarig. 

Föreningen får upp till 200 Fair Play-kort med klubbmärke och två västar med ”Matchklimatansvarig” på ryggen. 

Ansvarig på StFF:

Nytt för perioden!

 • Föreningar behöver redovisa stödet en månad efter erhållet stöd
 • Fr.o.m. 2024 behöver du ladda hem Freja+ för att kunna logga in på IdrottOnline
 • Föreningar kan för tillfället inte att söka medel till egna projekt

Läs mer om: Säker inloggning med Freja+ - Riksidrottsförbundet (rf.se)

Ansökan och beslut:

Ansökningsperioden sträcker sig över 2024-2025. Sista ansökningsdag för denna period är 31 oktober 2025.

Medelshantering i IdrottOnline

Ansökan och återrapportering gällande projektstöd görs (under fliken "Idrottsmedel") i:

Alla ansökningar i IdrottOnline kräver att:

 1. Föreningen måste ha aktiverat sin klubbsida på IdrottOnline. Ni gör det här.
 2. Föreningen måste ha angett ordförande och kassör i medlemsregistret.
 3. Utöver ordförande och kassör kan en Idrottsmedel firmatecknare skicka in ansökan och måste då också vara registrerad i medlemsregistret.

Teknisk support:

Vid frågor angående IdrottOnline, inloggning och behörighet kontakta Idrottssupporten:
Telefon: 08-699 61 50 Telefontid: mån-tor kl. 12.00–15.00

Om hantering av projektmedel

Vid eventuella frågor, kontakta: 

Stockholms Fotbollförbund har lanserat 50/50-fonden, ett initiativ som uteslutande vänder sig till tjejfotbollen i Stockholm. Huvudsamarbetspartner för initiativet är Ellevio som därmed tar ytterligare ett grepp i sin satsning på unga tjejer.

Stockholms FF och Ellevio har gemensamt beslutat att i samarbete dela ut ekonomiska bidrag till projekt i föreningar som verkar i distriktets verksamhetsområde. Stockholms FF:s styrka är att kunna dela ut det ekonomiska bidraget nära föreningen, vilket gör att hjälpen blir effektiv och anpassas till ändamålet. Stockholms FF:s strategiska fokusområde är att leverera visionen: "Så många som möjligt, så länge som möjligt". Det övergripande syftet med 50/50-fonden är att skapa en fond som stärker tjejfotbollen i distriktet, att få fler tjejer att spela fotboll oavsett social och ekonomisk bakgrund. Visionen med 50/50-fonden är: "Lika många tjejer som killar".

Exempel på ansökningar:

 • Projekt som syftar till att öka antalet fotbollsspelande tjejer från resurssvaga områden
 • Initiativ för att rekrytera och behålla fler tjejdomare
 • Initiativ för att rekrytera och behålla kvinnliga ledare
 • Projekt som stöttar idéer för att få fler tjejer att fortsätta spela fotboll

Vid eventuella frågor kontakta:

Besök vår samarbetspartner:

Ellevio - ditt elnätsbolag - vi tar elen hem till dig

UNGDOMSFONDEN 2024 är öppen 1 feb - 31 mars ALLA MEDEL ÄR UTDELADE OCH FONDEN ÄR STÄNGD FÖR I ÅR

Syftet med fonden är att barn ska kunna dela gemenskapen med sina kamrater i fotbollsföreningen på fritiden, oavsett social situation.

Exempel på beviljade ansökningar är:

 • träningssavgifter
 • träningskläder
 • övriga aktiviteter i fotbollsföreningen

Bidragen delas alltid ut med hänsyn till barnets bästa.

Fondens ändamål är:

 • att lämna individuellt ekonomiskt stöd till barn och ungdomar som deltar i Stockholms Fotbollförbunds medlemsföreningars aktiviteter
 • att bidraget lämnas ut till och med det år individen fyller 18 år
 • att bidraget får högst vara 1 500 kronor per ansökan

För att kunna ta del av fondens medel ska den sökande fylla i en blankett och ange vad pengarna ska användas till. Det går bra att ansöka om pengar till träningskläder, cupavgifter eller andra kostnader förknippade med fotbollen.

Blanketten går att fylla i direkt på webben och mejlas in direkt efter att alla uppgifter fyllts i. Det går även att skicka blanketten till Stockholms Fotbollförbund per brev.

Vid eventuella frågor kontakta:

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns). 

Sista ansökningsdagar

Ansökan för våren: senast 25 augusti
Ansökan för hösten: senast 25 februari

Läs mer om LOK-stöd hos RF.

För att kunna utveckla en anläggning krävs oftas finansiering för att gå i mål med uppgiften. Det finns flera olika fonder att söka:

Svenska FF:s Anläggningsfond och Investeringsfond

RF:s anläggningsstöd    Broschyr

Allmänna Arvsfonden

Boverket

Energimyndigheten

SvFF i samarbete med Rexel AB Energi-initiativet