Söka medel

Projektstöd IF 2020/2021

Från och med 1 januari 2020 gäller nya riktlinjer från Riksidrottsförbundet (RF) för ekonomiskt stöd. Riksidrottsförbundet har bestämt att det finns två inriktningar på projekten föreningarna kan söka pengar till i sökmodulen på IdrottOnline. Antingen att Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten eller att få fler Utbildade barn- och ungdomsledare i idrottsföreningen.

Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten

Målgruppen: Ungdomar i åldern 13–20 år.

Inriktning: Att få föreningarna att ändra struktur och kultur för att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten.

Projekt ska beviljas för att:

 • Utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen.
 • Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.

Utbildade barn- och ungdomsledare i idrottsföreningen

Målgruppen: Ska vara aktivitetsledare för barn och ungdomar.

Inriktning: Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Projekt ska beviljas för:

 • Idrottsspecifika utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller när SF bjuder in till mötesplatser (ex. ledarsymposium) med utbildningar riktade till aktivitetsledare.

Projektstöd IF får ej användas till:

 • Domarutbildningar
 • Lägerverksamhet
 • Idrottssvaga områden (söks via RF-SISU Stockholm)

Stockholms FF:s utbildningspaket inom Projektstöd IF

Som tidigare år erbjuder StFF ett antal färdiga utbildningspaket, men vi ser gärna att ni kommer med egna ansökningar också för att utveckla Stockholmsfotbollen. Det ska då tydligt framgå hur ni tänkt genomföra er satsning (bakgrund, syfte, mål, genomförande etc.).

Stockholms FF:s färdiga utbildningspaket

Här har StFF gjort förarbetet och tolkat RF:s och SvFF:s riktlinjer för Projektstöd IF 2020/2021.
Föreningen ansöker om de projekt som verkar mest relevanta för klubben.
Vid StFF:s färdiga utbildningspaket måste ni även kontakta ansvarig på StFF:s kansli för att boka in datum för utbildningen.

 • Leda små lirare
 • Tränarutbildning C
 • Kort Målvaktstränarutbildning C
 • Tränarfortbildning praktisk
 • Spelarutbildningsplan
 • Fotbollens spela, lek och lär
 • Bibehållen verksamhet under coronapandemin
 • Träning på dagtid
 • Uppstart Diplomerad Förening – NY
 • Trivselansvarig – NY
 • Lokala utbildningsprogram för unga ledare – NY

Beskrivning av ovanstående paket finner du här

Eget projekt

Föreningen har möjlighet att ansöka om ett eget utformat projekt. Projektet kan vara helt utifrån en egen idé eller en utbildning som finns inom Stockholms Fotbollförbunds verksamhet men som inte redan ligger som utbildningsprojekt. I ansökan ska föreningen beskriva syfte, mål och genomförande där det tydligt framgår hur ni har tolkat RF:s och SvFF:s inriktning för Projektstöd IF 2020/2021.

Medelshantering i IdrottOnline

Ansökan och återrapportering gällande projektstöd görs i IdrottOnline (under fliken "Idrottsmedel").

Alla ansökningar i IdrottOnline kräver att:

 1. Föreningen måste ha aktiverat sin klubbsida på IdrottOnline. Ni gör det här.
 2. Föreningen måste ha angett ordförande och kassör i medlemsregistret.
 3. Utöver ordförande och kassör kan en Idrottslyftsansvarig skicka in ansökan och måste då också vara registrerad i medlemsregistret.

Ansökan och beslut:
För att få ett snabbt beslut från StFF bör ni ansöka så snart som möjligt. Kom ihåg att fylla i önskat start- och slutdatum för ert projekt på ansökan. Vid StFF:s färdiga utbildningspaket måste ni även kontakta ansvarig på StFF:s kansli för att boka in datum för utbildningen.

Återrapporter:
OBS!
 Pengarna utbetalas efter att ni skickat in återrapporten, så se till att återrapportera direkt efter genomförd utbildning. Nya ansökningar (även för nästkommande år) godkänns inte förrän återrapporten är inskickad. Det är därför bra om ni har som rutin att skicka in den så snart som möjligt efter avslutat projekt så blir det enklare både för er och för oss.

Teknisk support:
Vid frågor angående IdrottOnline, inloggning och behörighet kontakta Idrottssupporten
Telefon: 08-699 61 50
Telefontid: mån-tor kl. 12.00–15.00


Frågor gällande projekt, genomförande eller annat angående innehåll kontakta:
 

Här kan du läsa med om Projektstöd IF:
Frågor och svar om det nya projektstödet
Information om framtagandet av Projektstöd IF

Stockholms Fotbollförbund har lanserat 50/50-fonden, ett initiativ som uteslutande vänder sig till tjejfotbollen i Stockholm. Huvudsamarbetspartner för initiativet är Ellevio som därmed tar ytterligare ett grepp i sin satsning på unga tjejer.

Stockholms FF och Ellevio har gemensamt beslutat att i samarbete dela ut ekonomiska bidrag till projekt i föreningar som verkar i distriktets verksamhetsområde. Stockholms FF:s styrka är att kunna dela ut det ekonomiska bidraget nära föreningen, vilket gör att hjälpen blir effektiv och anpassas till ändamålet. Stockholms FF:s strategiska fokusområde är att leverera visionen: "Så många som möjligt, så länge som möjligt". Det övergripande syftet med 50/50-fonden är att skapa en fond som stärker tjejfotbollen i distriktet, att få fler tjejer att spela fotboll oavsett social och ekonomisk bakgrund. Visionen med 50/50-fonden är: "Lika många tjejer som killar".

Exempel på ansökningar:

 • Projekt som syftar till att öka antalet fotbollsspelande tjejer från resurssvaga områden
 • Initiativ för att rekrytera och behålla fler tjejdomare
 • Initiativ för att rekrytera och behålla kvinnliga ledare
 • Projekt som stöttar idéer för att få fler tjejer att fortsätta spela fotboll

Ladda ner broschyren om 50/50-fonden

Vid eventuella frågor kontakta:

Besök vår samarbetspartner:

Ellevio - ditt elnätsbolag - vi tar elen hem till dig

Föreskrifter för StFF ungdomsfond

För fonden ska följande föreskrifter gälla.

§1

Stockholms Fotbollförbund delar ut bidrag till enskilda barn och ungdomar upp till och med det år de fyller 18 år. Stockholms Fotbollförbunds styrka är att kunna dela ut bidraget nära barnet, vilket gör att hjälpen blir effektiv och anpassas till ungdomars och barnets behov.

Syftet med bidragen är att barn ska kunna dela gemenskapen med sina kamrater i fotbollsföreningen på fritiden, oavsett social situation. Exempel på beviljade ansökningar är träningssavgifter, träningskläder och övriga aktiviteter i fotbollsföreningen. Bidragen delas alltid ut med hänsyn till barnets bästa.

§2

Fondens ändamål är

 1. att lämna individuellt ekonomiskt stöd till barn och ungdomar som deltar i Stockholms Fotbollförbunds medlemsföreningars aktiviteter.
 2. att bidraget lämnas ut till och med det år individen fyller 18 år.
 3. att bidraget får högst vara 1 500 kronor per ansökan

§3

Följande riktlinjer tillämpas för beviljande av bidrag från fonden. Grundläggande för att kunna bevilja bidrag är att föreningens verksamhet följer svensk fotbolls riktlinjer som ex Fotbollens Spela Lek och Lär:

Medlemsavgift – i det fall medlemsavgiften är skild från andra avgifter inom klubben ersätts denna inte genom medel från fonden. Grunden är att väljer man att varar med i en förening ingår det att man betalar medlemsavgift.

Träningsavgiftersättning kan beviljas. För att underlätta beslutet om ersättning och dess storlek bör man i ansökan uppge nivå på avgiften.

Ersättning för avgift till förstalag, utvecklingslag, akademilag ersätt i regel inte.

Lagkassa

Då syftet med lagkassan varierar stort och Skatteverkets regler finns måste ändamålet med lagkassan och storleken på avgift finnas med i ansökan samt i möjligaste mån intyg om hur lagkassan redovisas i klubbens ekonomiska rapport för att ansökan ska beviljas. I de fall dessa uppgifter inte finns eller kan tas fram beviljas ingen ersättning

Träningsläger – För att ersättning för detta ska kunna beviljas krävs en redovisning av klubbens policy för hur lagen ska/kan genomföra träningsläger. I de fall dessa uppgifter inte finns eller kan tas fram beviljas ingen ersättning.

Cupavgift - För att ersättning för detta ska kunna beviljas krävs en redovisning av klubbens policy för hur lagen ska/kan/får anmäla sig till olika cuper. Cupavgift som följer klubben regelverk kan i vissa fall beviljas och ska i första hand vara till yngre spelare som deltar i sin första eller någon av laget första cup. Medel för deltagande i cup utanför Sverige beviljas inte.

KläderErsättning för kostnad för träningskläder kan beviljas. Förutsättning är att klubbens policy om vad enskild medlem krävs ha för utrustning redovisas i ansökan. 

§4

För uppfyllande av fondens ändamål skall Stockholms Fotbollförbunds styrelse årligen fastställa det belopp som får tas i anspråk för tillgodoseende av fondens ändamål.

En grupp bestående av två förtroendevalda och två anställda på Stockholms Fotbollförbund får förtroendet att ta emot och behandla ansökningarna.

Fondens egendom består av det kapitalet som tillförs från Stockholms Fotbollförbund, samt senare tillkomna gåvor, inkomster och andra medel som genom avtal eller på annat sätt tillförts fonden.  

Vid upphörandet av fonden skall överblivna medel tillföras Stockholms Fotbollförbund.

Vid eventuella frågor kontakta:

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns). 

Läs mer om LOK-stöd hos RF.