Söka medel

Projektstöd IF 2022/2023

Riksidrottsförbundet och Svenska FF har beslutat om två inriktningar på projekt föreningarna kan söka pengar till i sökmodulen på IdrottOnline.

Satsningar som kan beviljas är:

 • att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar
 • att göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper. 

Det andra prioriterade området är Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer för barn och ungdomar 7-25 år.

 • att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar
 • att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
 • att köpa in material eller anpassa idrottsytor efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten
 • idrottsspecifika utbildningar - aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller kompetenshöjande mötesplatser riktade till aktivitetsledare.

Projektstöd IF får ej användas till:

 • Material till ordinarieverksamhet
 • Lägerverksamhet
 • Individuella kostnader till exempel en persons medlems- eller träningsavgift

Eget projekt eller StFF:s paket

Som tidigare år erbjuder StFF ett antal färdiga utbildningspaket, men föreningen har även möjlighet att ansöka om ett eget utformat projekt för att utveckla Stockholmsfotbollen.

Föreningen har möjlighet att ansöka om ett eget utformat projekt. Projektet kan vara helt utifrån en egen idé eller en utbildning som finns inom Stockholms Fotbollförbunds verksamhet men som inte redan ligger som utbildningsprojekt. I ansökan ska föreningen beskriva syfte, mål och genomförande där det tydligt framgår hur ni har tolkat RF:s och SvFF:s inriktning för Projektstöd IF 2022/2023. 

Ansvarig på StFF:

Hur är det att vara ledare för små barn? Hur fungerar små barn och varför behöver du tänka lite annorlunda när du planerar och genomför en fotbollsträning för små barn?

Denna kväll är tänkt att ge dig kunskap och insikter som är till din hjälp när du ska hålla träningar för små barn upp till ca 8–9 år. Kvällen passar för alla som har med barn att göra men är speciellt tänkt för dig som är ex. förälder och tagit på dig att vara ledare för ett av föreningens lag i de yngre åldrarna. Lämplig som en första utbildning innan du startar verksamheten eller före din första tränarutbildning. Föreläsningen är på ca 3 timmar, en vardagskväll.

Föreningen erhåller Projektstöd om 6 000 kr
Stockholms Fotbollförbund fakturerar utbildningskostnaden på 4 500 kr.
Resterande medel används av föreningen som stöd för övriga omkostnader (lokal, förtäring etc.).

Kontakta ansvarig på StFF för att boka in datum för utbildningen: 

Tränarutbildningens första kurs för nya, kommande och befintliga tränare. Ansökan avser 1 kurs (1 dag + webb + 1 dag) för upp till max 24 deltagare.

Sökande förening bokar in datum för tillfället i dialog med ansvarig på StFF. Då kommer vi även överens om det antal platser föreningen har tillgång till (upp till 18).

Föreningen erhåller Projektstöd om 40 000 kr
Stockholms Fotbollförbund fakturerar utbildningskostnaden på 34 500 kr.
Resterande medel används av föreningen som stöd för övriga omkostnader (plan, lokal, förtäring etc.).

Läs mer om arrangerandet av Tränarutbildning C

Kontakta ansvarig på StFF för att boka in datum för utbildningen: 

Fristående tilläggsutbildning för ledare som genomfört Tränarutbildning C. Ansökan avser 1 kurs för upp till max 24 deltagare.

Sökande förening bokar in datum för tillfället i dialog med ansvarig på StFF. Då kommer vi även överens om det antal platser föreningen har tillgång till (upp till 18).

Föreningen erhåller Projektstöd om 18 000 kr
Stockholms Fotbollförbund fakturerar utbildningskostnaden på 16 000 kr.
Resterande medel används av föreningen som stöd för övriga omkostnader (plan, lokal, förtäring etc.).

Läs mer om arrangerandet av Målvaktstränarutbildning D

Kontakta ansvarig på StFF för att boka in datum för utbildningen:  

Tränarutbildning Futsal är den första utbildningen som specifikt riktar in sig på Futsal. Utbildningen bygger vidare på innehållet från Tränarutbildning C och riktar sig mot tränare för spelare från 13 år.

Ansökan avser 1 kurs (1 dag + webb + 1 dag) för upp till max 24 deltagare.

Sökande förening bokar in datum för tillfället i dialog med ansvarig på StFF. Då kommer vi även överens om det antal platser föreningen har tillgång till (upp till 18).

Föreningen erhåller Projektstöd om 40 000 kr
Stockholms Fotbollförbund fakturerar utbildningskostnaden på 32 500 kr.
Resterande medel används av föreningen som stöd för övriga omkostnader
(plan, lokal, förtäring etc.).

Läs mer om arrangerandet av Tränarutbildning Futsal på:

Arrangera Tränarutbildning futsal - Stockholm (stff.se)

Kontakta ansvarig på StFF för att boka in datum för utbildningen:

Fotbollens Spela, Lek och Lär (FSLL) beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll och de värderingar som all fotboll ska stå för. Målsättningen är att FSLL ska prägla all fotbollsverksamhet så att alla barn och ungdomar får växa upp och utvecklas i sunda miljöer.

För att riktlinjerna ska genomsyra all barn- och ungdomsfotboll behöver ledare, föräldrar och andra som är involverad i verksamheten ha god kännedom om FSLL.

Det är viktigt att alla är medvetna om att de har stor påverkan på spelarna och att deras roll har betydelse i arbetet med att skapa en god fotbollsmiljö. 

Föreläsningen vänder sig till medlemmar, ledare och föräldrar i din förening och ger kunskap om bakgrunden till FSLL samt de fem riktlinjer som föreningen ska arbeta för:

 • Fotboll för alla
 • Barns och ungdomars villkor
 • Fokus på glädje, ansträngning och lärande
 • Hållbart idrottande
 • Fair Play

Ni som förening får även hjälp med upplägg för vidare utbildning i föreningen och där kan denna föreläsning t.ex. ses som ett startskott på ett sådant arbete.

Läs gärna mer om Spela, leka och lär på Svenska FF:s hemsida

Föreningen erhåller Projektstöd om 8 000 kr.
Stockholms Fotbollförbund fakturerar utbildningskostnaden på 7 000 kr.
Resterande medel används av föreningen som stöd för övriga omkostnader (lokal, förtäring etc.)

Kontakta ansvarig på StFF för att boka in datum för utbildningen:  

Vill er förening implementera SvFFs Spelarutbildningsplan i föreningen så kan ni få hjälp av erfarna processledare/tränarutbildare i ert arbete.

Arbetet sker efter en handlingsplan, som tas fram i samarbete med föreningen, där föreningen tillsammans med processledare anpassar och förankrar planen i föreningen.

Tidsplan för arbetet beräknas till ca 6 månader.

I arbetet ingår att processledaren utbildar styrelsen och ledarna i SvFF:s Spelarutbildningsplan.

Föreningen erhåller Projektstöd om 12 000 kr
Stockholms Fotbollförbund fakturerar utbildningskostnaden på 9 000 kr.
Resterande medel används av föreningen som stöd för övriga omkostnader (lokal, förtäring etc.).

Kontakta ansvarig på StFF för att boka in datum för utbildningen:  

Vi erbjuder nu Tränarfortbildning för tränare som genomgått Tränarutbildning C (TUC).

Föreningen väljer ut 4 träningsgrupper där minst 1 tränare/träningsgrupp har genomgått TUC.

StFF:s Tränarutbildare deltar vid 6 träningstillfällen á 2 timmar (1 timme per träningsgrupp) för att ge tips, feedback och stödja tränarna. All feedback utgår från Tränarutbildning C.

Ex. på hur upplägget kan se ut:

Tillfälle 1 – 3

60 minuter                   tränar lag/grupp A med lagets ”tränarteam”

60 minuter                   tränar lag/grupp B med lagets ”tränarteam”

Tillfälle 4 – 6

60 minuter                    tränar lag/grupp C med lagets ”tränarteam”

60 minuter                    tränar lag/grupp D med lagets ”tränarteam”

Föreningen genomför totalt 6 tillfällen med StFF:s tränarutbildare.

Föreningen erhåller Projektstöd om 7 500 kr
Stockholms Fotbollförbund fakturerar utbildningskostnaden på 7 000 kr.
Resterande medel används av föreningen som stöd för övriga omkostnader (lokal, förtäring etc.)

Kontakta ansvarig på StFF för att boka in datum för utbildningen:  

Diplomerad förening kan beskrivas som en paketering av fotbollens föreningsutveckling där det har skapats en struktur för föreningar att arbeta med sin utveckling. Svensk fotboll har identifierat ett antal målbilder som tillsammans beskriver en bra fotbollsförening. Utifrån dessa målbilder har det sedan skapats ett antal kriterier för föreningar att arbeta med.

Varför Diplomerad förening?

Svensk fotboll vill genom lanseringen av Diplomerad förening sätta fokus på vikten av att vi skapar en föreningsmiljö där barn och ungdomar har roligt, är trygga, mår bra och får lära sig fotboll.

Därför är det viktigt att föreningen har en väl fungerande organisation, utbildade ledare, en levande policy och en spelarutbildningsplan som ligger till grund för arbetet. På så vis skapar vi attraktiva föreningar där alla vill vara med!

Läs mer om Diplomerad förening

Föreningen erhåller Projektstöd om 5 000 kr för att starta processen
Svenska Fotbollförbundet fakturerar 2 500 kr årligen för att föreningen har tillgång till bl.a. processtödet.

Kontakta ansvarig på StFF för att boka in datum för utbildningen:  

Planerar ni att genomföra utbildning/föreläsning om Spelformerna för era ledare och medlemmar,
då finns möjligheten för er att ansöka om Projektstödsmedel för att stötta er ekonomiskt för omkostnader i samband med genomförandet av dessa utbildningar.

Med er egna utbildare har ni möjlighet att genomföra Spelformsutbildningar helt på egen hand till riktade målgrupper (t.ex. ledare, spelare, föräldrar) inom resp. spelform (3v3, 5v5, 7v7, 9v9, 11v11).

Utbildningarna genomförs med hjälp av handledarmaterial och bildspel ifrån Svenska Fotbollförbundet.
Er utbildare behöver själv genomfört minst Tränarutbildning C.

Handledarmaterialet finns tillgängligt i Fotbollsportalen genom registreringen av boken ”Svenska Fotbollförbundets Spelarutbildningsplan”
(Vilken bl.a. alla ledare som genomgått Tränarutbildning C har fått).   

Stockholms Fotbollförbund anordnar vid enstaka tillfällen även en utbildarutbildning för Spelformsutbildningarna ifall ni önskar få en genomgång av handledarmaterialet och känna er tryggare inför era utbildningstillfällen, vilket vi rekommenderar men det är inte ett krav för att kunna genomföra Spelformsutbildningarna.

Föreningen kan söka Projektstödsmedel om 1 500 kr per utbildningstillfälle
Varje tillfälle skall inrapporteras till StFF med vilken Spelform som genomförts, datum för genomförandet samt namn, personnummer och e-postadress på närvarande deltagare.

Ansvarig på StFF: 

Stockholms Fotbollförbund har beslutat att bidra med 1 500 kr per lag via Projektstöd IF till samtliga lag där minst 75% av spelarna är 25 år eller yngre och som deltar i Stockholmsserien Dam eller Herr.

Ni måste ha fullföljt vårsäsongen innan ni kan erhålla bidraget.

Föreningen kan söka Projektstödsmedel om 1 500 kr per lag
Fyll i den totala summan för era lag (dvs. antal lag x 1 500 kr).

Ansvarig på StFF: 

Föreningen utser en ”trivselansvarig” för sina hemmamatcher på sin huvudsakliga hemmaarena för ungdomsmatcher i S:t Eriks-Cupen.

Uppgifter för trivselansvarig kan vara följande:

 • Stötta domarna innan, under och efter matcher.
 • Välkomna bortalagen och dess supportrar till arenan.
 • Informera bortalagen och dess supportrar om vilka regler som gäller på denna idrottsplats.
 • Dela ut ”Fair Play” kort till lagen och dess supportrar.
 • Säga ifrån när Fair Play inte efterlevs, både vad gäller hemma och bortalag.
 • Vara allmänt behjälplig på idrottsplatsen för frågor.
 • Rapportera in till StFF via mail vid ev. avvikelser.

Krav:

 • För att ni som förening ska kunna söka och ta del av detta paket behöver ni ha en trivselansvarig närvarande på minst 20 av föreningens hemmamatcher.
 • Trivselansvarig ska befinna sig ute vid planerna, inte på annan plats på arenan.
 • Det ska klart framgå vem som är trivselansvarig, t.ex. genom att bära en väst framtagen av StFF.
 • Trivselansvarig får inte ha någon roll eller vara förälder i laget som spelar.
 • Minst en person i föreningen måste genomgå en timmes digital utbildning om vad rollen som trivselansvarig innebär.

Föreningen kan söka Projektstödsmedel om max 20 000:- (kan variera p.g.a. antal matcher/helger).

Stockholms Fotbollförbund fakturerar utbildningskostnaden på 4 000 kr.

Föreningen erhåller även 100st Fair Play-kort med klubbmärke och två västar med ”Trivselansvarig” på ryggen.

Ansvarig på StFF: 

Vi har många engagerade och fokuserade unga ledare i Stockholms fotbollsföreningar. Syftet med detta utbildningspaket är bl.a. att få fler ungdomar att stanna kvar inom den organiserade idrotten genom att erbjuda utbildning och möjlighet till ledaruppdrag. Det handlar också om att skapa nätverk för större trygghet och gemenskap och visa att föreningen satsar och tror på sina unga ledare. Det handlar också om att hos unga ledare skapa en bredare kunskap och ett intresse för ledarskap och ungdomspåverkan. Utbildningen baseras på StFF:s förslag om utbildning.

 1. Fotbollens spela, lek och lärObligatorisk (med inslag av Leda små lirare). Deltagarna får kunskap om fotbollens grunddokument i kombination om grundläggande kunskaper i ledarskap för barn och ungdomar.
 2. Föreningslära Bas – Deltagarna får kunskap om hur en förening fungerar och hur den demokratiska gången ser ut. Vad finns det för ramar i grunden som man som medlem ska ta hänsyn till och hur kan jag vara med och påverka föreningens verksamhet.
 3. Gruppdynamik/samarbete i grupp – Deltagarna får möjlighet att på olika sätt lära känna sig själva och varandra och därigenom öka förståelsen för att det är bra med olikheter och att alla är viktiga. De kommer att stärka varandra och sig själva. Hur kan vi bli en starkare grupp tillsammans? Hur kan varje individ bli starkare i gruppen? Hur skapar vi tillsammans en utvecklande, trygg och stimulerande miljö för oss som ledare men också på de grupper/lag, spelare och individer som kursdeltagarna möter i sitt uppdrag som tränare/ledare.
 4. Hållbart Ledarskap – Vikten av att som ledare kunna leda och ta hand om sig själv för att må bra över tid – Ledarens hälsa, välbefinnande och motivation är viktiga förutsättningar för att individen ska fungera i sin roll som ledare för sina spelare men också för att fungera bra i ett ledarteam.
 5. Förebild – Min väg – Inspiration – Gott exempel – Ung ledare som idag på något sätt är aktiv och anställd inom fotbollen i Stockholm. Hur har hen tagit sig dit och vad kan vara bra att ha med sig i ryggsäcken.
 6. Värdegrund i Ledarskapet – (Normkritik/Jämställdhet) Vilken betydelse har normer, jämställdhet och jämlikhet för fotbollen? Hur kan jag leda mig själv och andra utifrån de normer och värderingar jag har

  Är det viktigt för mitt ledarskap att jag är normkritisk och hur kan jag som ung ledare bidra till en mer jämställd och jämlik fotboll
 7. Observationsbesök – Klubbens tränare genomför ett observationsbesök enligt överenskommelse. Deltagarna observerar en träning och reflekterar utifrån olika delar av tränarskapet (ledarskap, övningsval, träningsplanering etc.)

Vår förhoppning är att ni under ett år har ca sju träffar och då väljer minst tre av ovanstående.
Resten av utbildningarna väljer och planerar ni för själva (gärna i samarbete med StFF och RF-SISU Stockholm).
Ni kan absolut välja alla sju föreslagna ovan.

Har föreningen unga ledare som ni vill utbilda och utveckla som individer så är detta ett paket för er.
Här kan ni skapa en samlad, längre utbildning med fler tillfällen som vänder sig till föreningens unga ledare.

Föreningen söker detta paket, får besök av ansvarig tjänsteman på StFF för att tillsammans planera genomförandet. Det går även utmärkt att samarbeta med andra närliggande föreningar i detta paket.

Föreningen erhåller Projektstöd om 45 000 kr

Stockholms Fotbollförbund fakturerar en del av utbildningskostnaden beroende på antal valda utbildningar.
Resterande medel används av föreningen som stöd för övriga omkostnader (föreläsare, lokal, förtäring etc.).

Kontakta ansvarig på StFF för att boka in datum för utbildningen:  

 

För tionde året i rad arrangerar Stockholms FF en längre utbildning för unga ledare i åldern 16-19 år.

Unga ledare som vill fördjupa sig och lära sig mer om hur idrotten och fotbollen är organiserad och hur de som unga kan påverka. Det handlar också om att utveckla sitt eget ledarskap och skapa trygga och utvecklande idrottsmiljöer. Syftet med detta utbildningspaket är bl.a. att få fler ungdomar att stanna kvar inom den organiserade idrotten genom att erbjuda utbildning och möjlighet till ledaruppdrag.

Det handlar också om att hos unga ledare skapa en bredare kunskap och ett intresse för ledarskap och ungdomspåverkan.

Utbildningen sker centralt på Stockholms fotbollförbund eller via studiebesök hos t.ex. förening, SvFF och RF-SISU Stockholm. (Vi försöker i största möjliga mån kombinera utbildningstillfällen med studiebesök).

Målet med Framtidens Fotbollsledare är att deltagarna efter utbildningen fått fördjupad kunskap om:
Vilka riktlinjer som styr idrotten och fotbollen, hur de kan skapa en trygg miljö genom sitt ledarskap och hur en förening fungerar och hur de kan påverka.

Utbildningar under åtta månader är bl.a. Gruppdynamik/samarbete i grupp, Hållbart Ledarskap, Normkritiskt Ledarskap, Guided Discovery, Värdegrundbaserat Ledarskap 1 & 2, Idrottens strategier och Fotbollens, spela lek och lär, Idrottens Föreningslära och StFF:s Årsmöte (är under planering).

Mentorskap: Till varje deltagare knyts en mentor vars uppgift är att vägleda deltagaren utifrån dennes intressen och hjälpa personen att sätta upp mål för att nå dit han/hon önskar. Mentorn ska även samtala med adepten kring olika frågeställningar, ledarfilosofi och aktuella kurs- och utbildningsuppgifter.

Föreningen: Har en stor del i utbildningen genom att på hemmaplan vara mentor och ha kunskap om utbildningens gång och deltagarens engagemang. Men också för att hjälpa till med ”hemuppgifter” och vara stöd för att hen ska kunna delta på alla utbildningstillfällen.

Föreningen söker detta paket för en eller två deltagare (gärna en tjej och en kille).

Skicka in ansökan med deltagarens CV samt personliga brev senast den 22 april 2022 till Kicki Bellander.

Föreningen får under maj/juni besök av ansvarig tjänsteman på StFF för genomgång av utbildningen. På detta möte ska föreningens deltagare medverka.

Föreningen erhåller Projektstöd om 20 000 kr per deltagare
Stockholms Fotbollförbund fakturerar hela utbildningskostnaden.

Ansvarig på StFF:

I Stockholms Fotbollförbunds distrikt råder stor brist på fotbollsanläggningar för barn och ungdomar. Distriktet omfattar 22 kommuner och behovet kan se olika ut mellan kommunerna. För att ta fram ett verkligt behov baserat på antal fotbollsspelare i kommunen för åldersgruppen 7-20 år finns nu medel avsatta där föreningar i samarbete kan genomföra en behovsanalys baserad på aktuell och kommande fotbollsverksamhet i kommunen.

Vid uträkning av reellt behov av fotbollsanläggningar i en kommun ska beräkningarna innefatta antal fotbollsspelare, rekommenderade antal matcher och träningar per åldersgrupp baserade på SvFF riktlinjer samt lämpliga tränings- och matchtider för barn- och ungdomar i olika åldrar. Till det ska läggas planerad befolkningstillväxt i kommunen för att också förstå framtida behov.

Föreningar i samarbete kan söka Projektstödsmedel om 15 000 kr, för att genomföra en behovsuträkning i sin kommun. Behovsuträkningen ska ske i samarbete med StFF och av StFF utsedd aktör som genomför analysen.
I vår bedömning prioriteras ansökningar från föreningar som har sin verksamhet i kommuner med stort underskott av fotbollsyta och /eller har stor planerad befolkningstillväxt.

Ansökan skickas in av en (1) förening som får medel utbetalade för att täcka kostnaden för genomförd behovsanalys.

Kriterier:
När vi som förening ansöker och får ta del av detta paket åtar vi oss att:

 • Samarbeta med andra föreningar i kommunen för att bygga kunskap och skapa samsyn i hur behovet av fotbollsanläggningar ser ut.

Kontakta ansvarig på StFF: 

Sammanfattning av StFF:s paket i Projektstöd IF 2022-2023.pdf

Medelshantering i IdrottOnline

Ansökan och återrapportering gällande projektstöd görs (under fliken "Idrottsmedel") i:

Alla ansökningar i IdrottOnline kräver att:

 1. Föreningen måste ha aktiverat sin klubbsida på IdrottOnline. Ni gör det här.
 2. Föreningen måste ha angett ordförande och kassör i medlemsregistret.
 3. Utöver ordförande och kassör kan en Idrottslyftsansvarig skicka in ansökan och måste då också vara registrerad i medlemsregistret.

Ansökan och beslut:

För att få ett snabbt beslut från StFF bör ni ansöka så snart som möjligt. Kom ihåg att fylla i önskat start- och slutdatum för ert projekt på ansökan. Vid StFF:s färdiga utbildningspaket måste ni även kontakta ansvarig på StFF:s kansli för att boka in datum för utbildningen.

Återrapporter:

OBS! Pengarna utbetalas efter att ni skickat in återrapporten, så se till att återrapportera direkt efter genomförd utbildning. Nya ansökningar (även för nästkommande år) godkänns inte förrän återrapporten är inskickad. Det är därför bra om ni har som rutin att skicka in den så snart som möjligt efter avslutat projekt så blir det enklare både för er och för oss.

Teknisk support:

Vid frågor angående IdrottOnline, inloggning och behörighet kontakta Idrottssupporten
Telefon: 08-699 61 50
Telefontid: mån-tor kl. 12.00–15.00

Frågor gällande projekt, genomförande eller annat angående innehåll kontakta: 

Stockholms Fotbollförbund har lanserat 50/50-fonden, ett initiativ som uteslutande vänder sig till tjejfotbollen i Stockholm. Huvudsamarbetspartner för initiativet är Ellevio som därmed tar ytterligare ett grepp i sin satsning på unga tjejer.

Stockholms FF och Ellevio har gemensamt beslutat att i samarbete dela ut ekonomiska bidrag till projekt i föreningar som verkar i distriktets verksamhetsområde. Stockholms FF:s styrka är att kunna dela ut det ekonomiska bidraget nära föreningen, vilket gör att hjälpen blir effektiv och anpassas till ändamålet. Stockholms FF:s strategiska fokusområde är att leverera visionen: "Så många som möjligt, så länge som möjligt". Det övergripande syftet med 50/50-fonden är att skapa en fond som stärker tjejfotbollen i distriktet, att få fler tjejer att spela fotboll oavsett social och ekonomisk bakgrund. Visionen med 50/50-fonden är: "Lika många tjejer som killar".

Exempel på ansökningar:

 • Projekt som syftar till att öka antalet fotbollsspelande tjejer från resurssvaga områden
 • Initiativ för att rekrytera och behålla fler tjejdomare
 • Initiativ för att rekrytera och behålla kvinnliga ledare
 • Projekt som stöttar idéer för att få fler tjejer att fortsätta spela fotboll

Ladda ner broschyren om 50/50-fonden

Vid eventuella frågor kontakta:

Besök vår samarbetspartner:

Ellevio - ditt elnätsbolag - vi tar elen hem till dig

Läs om ansökan till Ungdomsfonden 2022 som är öppen under perioden 15 februari - 31 mars.

Vid eventuella frågor kontakta:

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns). 

Sista ansökningsdagar

Ansökan för våren: senast 25 augusti
Ansökan för hösten: senast 25 februari

Läs mer om LOK-stöd hos RF.

För att kunna utveckla en anläggning krävs oftas finansiering för att gå i mål med uppgiften. Det finns flera olika fonder att söka:

Svenska FF:s Anläggningsfond och Investeringsfond

RF:s anläggningsstöd    Broschyr

Allmänna Arvsfonden

Boverket

Energimyndigheten

SvFF i samarbete med Rexel AB Energi-initiativet

Naturvårdsverkets Minska utsläpp via dagvattnet