Ellevio 50/50-fonden

Stockholms Fotbollförbund och Ellevio har lanserat 50/50-fonden, ett initiativ som uteslutande vänder sig till tjejfotbollen i Stockholm. Huvudsamarbetspartner för initiativet är Ellevio som därmed tar ytterligare ett grepp i sin satsning på unga tjejer. Längst ner på sidan går det att läsa om tidigare och pågående projekt.

50/50-fonden är öppen för alla fotbollsföreningar och deras projekt riktade mot att stärka tjejfotbollen som bedrivs inom Stockholms FF:s geografiska verksamhetsområde.

Exempel på ansökningar:

 • Projekt som syftar till att öka antalet fotbollsspelande tjejer från resurssvaga områden
 • Initiativ för att rekrytera och behålla fler tjejdomare
 • Initiativ för att rekrytera och behålla kvinnliga ledare
 • Projekt som stöttar idéer för att få fler tjejer att fortsätta spela fotboll

Skicka in en ansökan

När du skriver din ansökan måste följande tio punkter finnas med.

 • Föreningens namn 
 • Kontaktperson för ansökan 
 • Mobilnummer till kontaktperson 
 • E-postadress till kontaktperson 
 • Projektnamn 
 • Önskat start- och slutdatum för ert projekt 
 • Syfte
 • Mål
 • Budget/summa som söks
 • Genomförande  

Ansökningsperioder 2024 – OBS! Nytt 2024

Ansökningsperiod 1: 1 januari – 31 mars
Ansökningsperiod 2: 1 augusti – 31 augusti

Skicka din ansökan till: Jamshid Masori

Beslutsprocess

Efter att en ansökningsperiod har gått kommer en projektgrupp gå igenom ansökningarna som har mottagits och ta beslut om vilka föreningar som får medel ur 50/50-fonden. Innan projektgruppen träffas kommer eventuellt den ansvariga från StFF att kontakta sökande förening för kompletteringar. 

Vid eventuella frågor, kontakta: