Remisser

Till Stockholms FF:s årsmöte 2023 motionerade Norrtulls SK om att föreningar ska vara remissinstans vid anläggningsfrågor. StFF:s styrelse föreslog att förbundet kvarstår som remissinstans och publicerar inkommande ärenden på hemsidan och berörda föreningar tar kontakt med StFF:s kansli för vidare dialog. Styrelsens förslag röstades fram på årsmötet. Här kommer vi att publicera pågående och avslutade ärenden.