Nudge – för en hållbar fotboll

Nudge är teorin om hur vi alla kan bli bättre människor och fatta klokare beslut om vi får en liten knuff i rätt riktning. Läs RF-SISU Västergötlands och Beställargruppen konstgräs broschyr om hur vi kan göra små knuffar för att få en hållbarare fotboll.