Konferenser

EMEA Synthetic Turf Council, ESTC konstgräskongress ägde rum i Stockholm den 29-31 mars 2023. Nästa konferens går av stapeln den 19 - 21 mars 2024 i Porto, Portugal.

ESTC är branschorganisationen för konstgräsindustrin. Organisationens mål och syfte är att tjäna, främja, utveckla, växa och förespråka konstgräsindustrin. ESTC arbetar inom både sport- och trädgårdssektorn.

ESTC fyller sin roll genom nära samarbete med alla inblandade parter; medlemmar, slutanvändare, idrottens styrande organ och lagstiftare.

Stockholm stod värd 2023. 2024 tar Porto över stafettpinnen.

Vid eventuella frågor, kontakta: