Anläggning

Stockholms Fotbollförbunds geogra­fiska verksamhetsområde omfattar 22 av Stock­holms läns 26 kommuner. De kommuner som inte ingår är Norrtälje, Nykvarn, Sigtuna och Södertälje. Inom Upplands-Bro kommun ingår tätorterna Kungsängen och Bro, i Vallentuna kommun är det ett par föreningar som istället tillhör Upplands FF.

Stockholmare älskar fotboll. Av antalet idrottsaktiviteter som dagligen pågår hos de sex största sporterna står fotbollen för 50 procent. I Stockholms Fotbollförbunds barn- & ungdomsturnering S:t Eriks Cupen deltar drygt 5 300 lag som spelar cirka 40 000 matcher per säsong. 25 procent är tjejlag vilket gör fotbollen till den överlägset största tjejsporten i Stockholm.  Med närmare 100 000 fotbollsutövare varje vecka känner vi ett stort ansvar att bidra med kunskap och kompetens så att Stockholm kan utvecklas till en attraktiv och hållbar stad för alla att bo och leva i.

Behov av mer fotbollsyta

I Stockholms stad, med sina 13 stadsdelsområden, saknas det fotbollsyta motsvarande 15 fullstora 11-spelsplaner. Siffran håller sig relativt konstant över åren eftersom nya planer som tillkommer snabbt fylls med barn och ungdomar som vill spela fotboll. För att komma till rätta med det stora underskottet för Stockholms Fotbollförbund en dialog med både Idrottsnämnd och Idrottsförvaltning. En av de viktigaste frågorna är att få en samsyn kring hur behovet av fotbollsyta faktiskt ser ut så att Stockholms politiska ledning har ett korrekt underlag att fatta beslut på.

I övriga delar av Stockholms fotbollsdistrikt ser situationen bättre ut men även här är det många kommuner som saknar fotbollsyta i förhållande till den efterfrågan som finns. Nacka är en annan kommun som visar upp betydande brist.

Miljömässigt hållbar fotboll

Stockholms Fotbollförbund bedriver sedan många år ett omfattande arbete med att skapa en miljömässigt hållbar fotboll. Fotbollsplaner gjorda av fossila plastmaterial är ur miljösynpunkt allt mer ifrågasatta av både lokala, nationella och europeiska miljömyndigheter. Nya biobaserade och helt naturliga material börjar därför komma ut på marknaden som ersättning till de traditionella, fossilbaserade materialen. StFF driver ett flertal projekt för att uppnå målet om en miljömässig hållbar fotboll.