Bilda förening/ Byta namn

Bilda förening Nyregistrering av förening/ klubb För att få spela fotboll i serien så måste en förening vara bildad

Det första man gör är att...

Gå in på Ansökningsblankett i menyn nedan. Där finns information och länk vidare till Svenska Fotbollförbundet, följ instruktionerna på SvFF:s hemsida.

Ex: Föreningen som skall bildas vill heta Solna IK. På inträdesansökan skriver man således: Solna Idrottsklubb (IK), exakt samma namn skall stå skrivet i stadgarna.

När föreningen är bildad, godkänd och anmäld till seriespel måste samtliga spelare 12 år och äldre registreras.

Registrering och försäkring

Ett lag får innehålla obegränsat antal spelare. Spelare kan representera ex. både ungdomslag och A-lag under samma säsong utan att det påverkar premien. För spelare som inte är registrerad i FOGIS gäller inte lagförsäkringen.

Individuell registrering

Varje spelare och ledare ska registreras i FOGIS. Spelare kan när som helst under året registreras.

Försäkringens omfattning

Varje spelare är försäkrad i Folksam genom lagförsäkringen som är obligatorisk. Anmälan om skada ska göras till Folksam tel. 0771-950 950 eller på Folksams hemsida.

När försäkringen gäller

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som in­träffar under deltagande i av Svenska Fotbollförbundet, dess distriktsförbund eller förening anordnad match, organiserad träning i fotboll eller fotbollsskola, samt under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Här hittar du försäkringsvillkoren.

Lagförsäkring

I registeringen ingår en olycksfallsförsäkring i Folksam som ger ett grundskydd vid skada. Försäkrade är de spelare som ingår i ett lag, för vilket lagförsäkringsavgift är betald till respektive distriktsförbund. För att lagförsäkringen ska gälla måste spelaren vara registreras i FOGIS samt vara medlem i den förening han/hon representerar.

Spelare som är registrerad har därigenom ett försäkringsskydd vid skada i samband med fotboll oavsett i vilket sammanhang skadan inträffar.

Läs även Svenska FF:s sida om att start en förening och byta namn

Bilda förening?

Vill ni bilda en förening eller som befintlig förening bli medlem i Svenska Fotbollförbundet? Gå in på Svenska Fotbollförbundets hemsida och läs om hur ni i så fall ska gå tillväga och vilka krav som ställs på de föreningar som ansöker om medlemskap i SvFF.

Klicka här för att komma till Svenska Fotbollförbundet

Fr.o.m maj 2009 måste samtliga föreningar inneha ett organisationsnummer. För mer information och ansökningsförfarande, se

Ansökan - Organisationsnummer för ideell förening - Skatteverket

Rapportera organisationsnummer till SvFF

Var tredje svensk är medlem i en idrottsförening. Idrotten är vår överlägset största och mest levande folkrörelse, med cirka 19 000 föreningar i 71 specialidrottsförbund (SF).

Här hittar du information om att bilda förening

Ni måste vara minst tre personer för att starta en ideell förening. Ni skriver ett förslag till stadgar. Sedan ska ni diskutera och besluta om stadgar och styrelse på föreningens första medlemsmöte.

Att starta en ideel förening

Här hittar du RF:s förslag på hur stadgarna i er förening kan se ut:

Stadgemall för idrottsföreningar

Ombilda

Det finns två vägar att gå när det handlar om att slå ihop föreningar. Det vanligaste är att en av klubbarna läggs ner, oftast den mindre, eftersom den har mindre administration. Det andra alternativet är att båda läggs ner och en helt ny förening bildas.

Lägga ner

För upplösning av föreningen krävs normalt beslut av årsmötet med minst 2/3 majoritet. Om det förekommer strängare skrivning i föreningens egna stadgar är medlemmarna dock alltid skyldig att följa denna ordning. När föreningen är upplöst ska föreningens organisationsnummer avregistreras hos SkatteverketLänk till extern webbplats. Föreningen behöver också meddela det SF som föreningen tillhör att föreningen är nedlagd.

Utträde

Om en förening kommer finnas kvar men inte längre vill vara ansluten till ett eller flera av de SF föreningen är ansluten till så ska begäran om utträde meddelas berört SF. Till begäran ska föreningen bifoga protokollsutdrag från det årsmöte där beslutet fattades.

Vid eventuella frågor kontakta: