Årshjul

Vi har fått in förfrågningar om ett årshjul för Stockholmsfotbollen och vi har försökt uppfylla önskemålet. För att det inte ska bli alltför detaljerat och ständigt behöva uppdateras kan det saknas datum, men oftast finns det en länk till händelsen som kan ge en fingervisning om vad som gäller för aktiviteten.

Det kanske är fel att kalla det för årshjul för än så länge är det lika tomt som på bilden, utan är än så länge är det bara en excel-fil med olika aktivteter per månad. Innan vi ger oss på att göra ett riktigt hjul tar vi gärna emot förslag på förbättringar. 

De flesta aktiviteterna rör saker som är förknippade med förbundets verksamhet, men vi har lagt till ett par andra som inte rör kontakten med oss, som till exempel planbokningar och LOK-stöd. Vad det gäller planbokning kan det variera från kommun till kommun, men vi har utgått från Stockholms stad.

Årshjul Stockholmsfotbollen.xlsx

Föreningen har kanske funderingar på att göra ett eget årshjul och i följande dokument finns några förslag på aktiviteter som er förening kan använda i ert eget årshjul. 

Förslag på aktiviteter till föreningens egna årshjul.pdf

Förslag på förbättringar skickar du till: