Stockholmshäftet

Nu har vi tagit nästa steg i domarutveckIingen genom att göra Stockholmshäftet digitalt. I Stockholmshäftet hittar du allmän information för alla domare inom Stockholmsfotbollen. "Häftet" finns i två versioner, en för domare som dömer 7 mot 7- fotboll och en för 9 mot 9- och 11 mot 11-fotboll. Nu behöver du inte ta med det utskrivna häftet utan kan lätt klicka fram till det du behöver ta reda på.