Domarkommittén

Domarkommittén har två huvudsakliga arbetsområden, dels att stötta och utveckla domare, samt att vid årets slut genomföra klassificering av samtliga seniordomare.

Kontaktuppgifter