Arvoden 2022/2023

Hemmalaget betalar domarkostnaderna i samband med varje match. 

Arvodet i seniorserierna samt U21 är 530 kr/domare + reseersättning (milersättning alternativt SL) 

Arvodet i F/P2006-2003 är 440 kr + reseersättning (milersättning alternativt SL) 

Arvodet i F/P2009-F/P2005 är 390 kr + reseersättning (milersättning alternativt SL) 

Arvodet i F/P2012-F/P2010 är 330 kr + reseersättning (milersättning alternativt SL)