Inställd match / WO

Tyvärr kan det hända ibland att en match du skulle dömt inte spelas. 

Som domare har du rätt till ersättning om detta meddelas dig samma dag som matchen ska spelas. Läs mer nedan om vad som gäller för den spelform du skulle dömt.

 

Vid inställd match eller wo-match, där beslut fattas på matchdagen utgår ersättning om 350 kronor till domaren oavsett om domaren infunnit sig på uppdragsplatsen. Om domaren infunnit sig på, eller påbörjat resa, till uppdragsplatsen utgår även reseersättning. Ersättningen betalas ut i samband med tävlingsmatch. Arrangerande förening ansvarar för utbetalning av ersättning.

Du som domare skall omgående sända in en händelsebeskrivning till kansli@stff.se

Vid inställd match eller wo-match, där beslut fattas på matchdagen utgår ersättning om 130 kronor till domaren oavsett om domaren infunnit sig på uppdragsplatsen. Om domaren infunnit sig på, eller påbörjat resa, till uppdragsplatsen utgår även reseersättning. Ersättningen betalas ut i samband med tävlingsmatch. Arrangerande förening ansvarar för utbetalning av ersättning.

För 5 mot 5- och 7 mot 7-fotboll skall skriftlig rapport alltid insändas och vara Stockholms Fotbollförbund tillhanda senast 3 dagar efter match. Rapporten ska skickas till kansli@stff.se