Digital domarersättning

Under 2023 kommer det vara möjligt att använda digital domarersättning i alla serier där StFF tillsätter domare.

Det är föreningen som bestämmer om digital domarersättning ska användas eller inte. 

Alla domare och föreningar får en inloggning i det nya systemet där betalningar och kvittohantering finns. Som domare loggar du efter genomförd match in i systemet, slutför domarrapporten och i och med det begär du ersättning för matchen. Du kommer enkelt kunna följa alla dina uppdrag i systemet.

Du har 5 dagar på dig efter matchen att söka ersättning.

Föreningen har 7 dagar på sig att genomföra betalningen från det att du skickat in kvittot.

När utbetalningen är gjord kan det ta 1-4 bankdagar innan pengarna syns på ditt konto. 

Kontaktperson