Arvoden vid "ej tävlingsmatch"

Ej tävlingsmatcher är alla matcher som ej är sanktionerade serie- och cupmatcher. Matcher mellan vår- och höstsäsongen är att betrakta som tävlingsmatcher.

I "Ej tävlingsmatcher" där huvuddomaren dömer ensam, ska matcharvodet vara 75 % av ovanstående. Om det i "Ej tävlingsmatcher" förekommer både huvud- och assisterande domare, ska matcharvodet för båda kategorierna vara 50 % av ordinarie arvode.