Program och prislista

PROGRAM

Grundschema för de gemensamma tillfällena i samtliga utbildningsnivåer.

08.30 – 09.00 Samling/Inledning
09.00 – 10.30 Teori 1
10.30 – 11.00 Fika/ombyte
11.00 – 12.30 Praktik 1
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 Teori 2
15.00 – 15.30 Fika/ombyte
15.30 – 17.00 Praktik 2
17.30 – 18.00 Avslutning

Här kan du ladda ner detaljerade dagsprogram för respektive utbildning:

Tränarutbildning C
Tränarutbildning B Ungdom
UEFA B

MV-C
MV-B

______________________________________________________________

PRISLISTA

Kurs hos StFF

Kursavgift/deltagare

C 1 0kr
(Subventionerad via idrottslyftet ordinarie pris 2 000kr)
C 2 0kr
(Subventionerad via idrottslyftet ordinarie pris 800kr)
Tränarutbildning C 0kr
(Subventionerad via idrottslyftet ordinarie pris 2 800kr)
B Ungdom 1 2 400kr
B Ungdom 2 1 500kr
Tränarutbildning
B Ungdom
3 900kr
Tränarutbildning
A Ungdom
4 700kr
UEFA B 18 000kr
MV-C 0kr
(Subventionerad via idrottslyftet ordinarie pris 2 000kr)
MV-B 1 1 400kr
MV-B 2 800kr
MV-B 2 200kr

Föreningsintern kurs

Paketpris för 24 deltagare

Tränarutbildning C 30 500kr