Målvaktstränarutbildning

Ny struktur från och med 2014

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) nya målvaktstränarutbildning
kommer att bestå av tre nivåer, kurserna benämns:
Målvakt C-Diplom, B- Diplom och A-Diplom

De två första kurserna (C- och B-Diplom) genomförs som tidigare av distriktsförbunden medan SvFF arrangerar kursen för A-Diplom.

En stor nyhet är att utbildningen produceras och genomförs i samarbete med SISU Idrottsböcker/SISU Idrottsutbildarna, och att delar av innehållet är webbaserat.

Målvakt C-Diplom lanseras under 2014 och Målvakts B-Diplom lanseras till 2015
MV-Bas 2, Målvaktstränarutbildning Bas 2 dagens motsvarighet till Målvakt B
kan således genomföras under 2014.
SvFF ansvarar fortsatt för arrangerandet av Målvakt A-Diplom.

Övergångsregler till den nya utbildningen
Med tanke på dessa förändringar och för de kursdeltagare som just nu befinner sig under utbildning inom den nuvarande Basnivån, föreslås följande övergångsregler inför de nya kurserna:

Den nuvarande "gamla" utbildningen

Den "nya" kommande

Har genomfört Målvakt Bas 1

fortsätter på nya Målvakt B – Diplom,
(alt. den gamla MV-Bas 2 (under 2014))

Har genomfört Målvakt Bas 2

fortsätter på Målvakt A – Diplom

Har genomfört Målvakt Bas Diplom

fortsätter på Målvakt A – Diplom

Kort beskrivning av Målvakt C – Diplom
Målvakt C- Diplom är målvaktstränarutbildningens första kurs som ska stimulera och förstärka utvecklingen av målvaktsspelet inom barn- och ungdomsfotbollen.
Målgrupp är nyrekryterade tränare eller de som har viss erfarenhet av tränarskap och vill vidareutveckla sin roll som målvaktstränare.

Kursen omfattar 1,5 dag
Kursupplägget består av en gemensam sammankomst (ca 8 timmar)
kombinerat med ca 4 timmars webbaserad undervisning i hemmiljö innan själva kurstillfället.

Syftet med utbildningen är att ge en introduktion till rollen som ledare/målvaktstränare för åldersgruppen 6-14 år, där fokus ligger på enkelhet, positivt förhållningssätt och praktiska tips.
Innehållet belyser bl.a. hur målvaktsträningen för de yngre åldersgrupperna
kan planeras och genomföras,
vilka metoder som bör användas beroende på barnens utveckling
samt lekens betydelse för inlärningen.

Framtida planer om en UEFA-licens för målvaktstränare
I SvFF:s framtidsplaner finns en fortsatt anpassning till UEFA:s gemensamma utbildningssystem, som också innebär en officiell målvaktstränarutbildning med direkt koppling till UEFA:s elitklubblicens.
Det betyder med stor sannolikhet att även målvaktstränare på nationell elitnivå,
inom en inte alltför avlägsen tidsrymd, kommer att behöva ha den högsta målvaktstränarutbildningen (licens) det vill säga liknande de krav som nu gäller för ansvariga lagtränare.
SvFF återkommer i ärendet, då diskussionerna om en sådan utbildning precis påbörjats.
En bärande tanke inom UEFA är dock att målvaktstränare bör ha genomgått lagtränarutbildningens officiella B-diplom, som en grundkompetens utöver den specifika målvaktsutbildningen.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Har du frågor gällande C och B nivån hör du av dig till:
Stockholms Fotbollförbund
Lars Åman
08-444 75 47
e-post

Har du frågor gällande pågående/kommande
Avancerad utbildningsnivå så kontaktar du:
Svenska Fotbollförbundet
Stefan Hjelmberg
08-735 09 27
e-post