Spelarutbildare

Spelarutbildarna för pojkar och flickor ansvarar för distriktlagsverksamheten och tipselitprojekten för flickor respektive pojkar.

Målvakternas spelarubildare är bollplank för distriktsförbundskaptenerna med målvaktsansvar samt står bakom målvaktsprojektet.

Anders Nilsson

Spelarutbildare - målvakter

Mobil: 073 526 60 00
E-post: anders.nilsson92@live.se

Andreas Vanberg

Spelarutbildare – pojkar

E-post: andreas.vanberg@stff.se

Caroline Sjöblom

Spelarutbildare – flickor

Tel: Tel: 08 444 75 17
E-post: caroline.sjoblom@stff.se